Arhiva

59. Savetovanje Srpskog hemijskog društva je održano 1. i 2. juna 2023. na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu
Knjiga izvoda

58. Savetovanje Srpskog hemijskog društva je održano 9. i 10. juna 2022. na Hemijskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i Srpskoj akademiji nauka i umetnosti
Knjiga izvoda

57. Savetovanje Srpskog hemijskog društva je održano 8. i 9. juna 2021. na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu
Knjiga izvoda i radova

56. Savetovanje Srpskog hemijskog društva je održano 7. i 8. juna 2019. u Rektoratu Univerziteta u Nišu
Knjiga izvoda Knjiga radova

55. Savetovanje Srpskog hemijskog društva je održano 8. i 9. juna 2018. u Rektoratu Univerziteta u Novom Sadu
Knjiga izvoda Knjiga radova

54. Savetovanje Srpskog hemijskog društva je održano 29. i 30. septembra 2017. u Rektoratu i na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu
Knjiga izvoda i radova

53. Savetovanje Srpskog hemijskog društva je održano 10. i 11. juna 2016. na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu
Knjiga izvoda Knjiga radova

52. Savetovanje Srpskog hemijskog društva je održano 29. i 30. maja 2015. na Tehnološkom i Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu
Knjiga izvoda

51. Savetovanje Srpskog hemijskog društva je održano 5. do 7. juna 2014. u Rektoratu Univerziteta u Nišu
Knjiga izvoda Knjiga radova

50. Savetovanje Srpskog hemijskog društva je održano 14. i 15. juna 2012. na Hemijskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i Srpskoj akademiji nauka i umetnosti
Knjiga radova

49. Savetovanje Srpskog hemijskog društva je održano 13. i 14. juna 2011. na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu
Knjiga radova

Scroll to Top