Nagrade

59. Savetovanje Srpskog hemijskog društva

Nagrada za najbolje postersko saopštenje

Žiri će na osnovu kvaliteta prezentacije i eksperimentalnih rezultata proglasiti dobitnika IUPAC nagrade za najbolje postersko saopštenje.

Nagrada za najbolje usmeno saopštenje iz oblasti medicinske hemije

Zahvaljujući višegodišnjoj saradnji Sekcije za medicinsku hemiju Srpskog hemijskog društva i Evropske federacije za medicinsku hemiju i hemijsku biologiju (The European Federation for Medicinal Chemistry and Chemical Biology, EFMC, https://www.efmc.info/), autor najboljeg usmenog saopštenja iz oblasti medicinske hemije na ovogodišnjem Savetovanju SHD imaće priliku da rezultate svojih istraživanja predstavi na 10. Simpozijumu mladih medicinskih hemičara (10th EFMC Young Medicinal Chemist Symposium, EFMC-YMCS, https://www.efmc-ymcs.org/), koji se održava 7.- 8. septembra 2023. godine u Zagrebu, Hrvatska. Naučni odbor 59. Savetovanja SHD imenovaće posebnu komisiju, čiji će zadatak biti da odredi najbolje od usmenih saopštenja mladih kolega (mlađi od 35 godina). Nagrađeni učesnik Savetovanja ima mogućnost da, uz preporuku Sekcije za medicinsku hemiju SHD, dobije stipendiju koju obezbeđuje EFMC za besplatno učešće (registraciju) na ovom međunarodnom simpozijumu. Ovom prilikom Vas podsećamo da je članstvo u EFMC-YMCS besplatno (https://www.efmc.info/young-scientists-network-form).

Scroll to Top