Odbori

59. Savetovanje Srpskog hemijskog društva

Naučni odbor

 1. Daniela Šojić Merkulov, redovni profesor, predsednik; Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 2. Dušan Sladić, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu — Hemijski fakultet
 3. Vesna Mišković Stanković, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu — Tehnološko-metalurški fakultet
 4. Olgica Nedić, naučni savetnik, Institut za primenu nuklearne energije INEP, Univerzitet u Beogradu
 5. Dragica Trivić, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu — Hemijski fakultet
 6. Slađana Alagić, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu — Tehnički fakultet u Boru
 7. Snežana Rajković, redovni profesor, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Kragujevcu
 8. Aleksandar Bojić, redovni profesor, Univerzitet u Nišu — Prirodno-matematički fakultet
 9. Dušanka Milojković Opsenica, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu — Hemijski fakultet
 10. Dejan Opsenica, naučni savetnik, Univerzitet u Beogradu — Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
 11. Maja Radetić, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu — Tehnološko-metalurški fakultet
 12. Branka Petković, redovni profesor, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Prištini
 13. Ljiljana Vojinović Ješić, redovni profesor, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 14. Igor Opsenica, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu — Hemijski fakultet
 15. Milan Vraneš, redovni profesor, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 16. Biljana Šmit, viši naučni saradnik, Institut za informacione tehnologije Kragujevac, Univezitet u Kragujevcu
 17. Sanja Panić, viši naučni saradnik, Tehnološki fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 18. Jovana Francuz, vanredni profesor, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 19. Ivan Ristić, vanredni profesor, Tehnološki fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 20. Milena Krstić, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu — Fakultet veterinarske medicine
 21. Vesna Despotović, vanredni profesor, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 22. Dragana Tomašević Pilipović, vanredni profesor, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 23. Marija Nikolić, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu — Tehnološko-metalurški fakultet
 24. Branislav Šojić, docent, Tehnološki fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 25. Tamara Premović, naučni saradnik, Tehnološki fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Organizacioni odbor

 1. Suzana Jovanović-Šanta, redovni profesor, predsednik; Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 2. Srđan Miletić, viši naučni saradnik, Univezitet u Beogradu — Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
 3. Zorica Stojanović, vanredni profesor, Tehnološki fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 4. Bojana Srećo Zelenović, vanredni profesor, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 5. Ksenija Pavlović, vanredni profesor, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 6. Aleksandar Oklješa, vanredni profesor, Prirodno-matematički fakultet,Univerzitet u Novom Sadu
 7. Mirjana Radanović, vanredni profesor, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 8. Tamara Ivetić, viši naučni saradnik, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 9. Stanisalava Olić Ninković, naučni saradnik, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 10. Danica Jović, naučni saradnik, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 11. Mirjana Petronijević, naučni saradnik, Tehnološki fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 12. Ružica Ždero Pavlović, docent, Poljoprivredni fakultet Univerzitet u Novom Sadu
 13. Sofija Bekić, naučni saradnik, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 14. Snežana Papović, docent, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 15. Jelena Bajac, asistent sa doktoratom, Tehnološki fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 16. Ana Đurović, asistent sa doktoratom, Tehnološki fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 17. Tatjana Jurić, asistent sa doktoratom, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 18. Tatjana Majkić, asistent, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 19. Jelena Tanasić, istraživač saradnik, Tehnološki fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 20. Tijana Marjanović, istraživač pripravnik, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 21. Marija Kostić, istraživač pripravnik, Tehnološki fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
Scroll to Top