O društvu

Srpsko hemijsko društvo – SHD

Srpsko hemijsko društvo (SHD) je dobrovoljno, nevladino i neprofitno udruženje, osnovano radi ostvarivanja ciljeva u oblasti hemije, hemijske tehnologije i srodnih disciplina.

Društvo je jedno od najstarijih hemijskih društava u svetu, deveto ikad ustanovljeno. Osnovano je na inicijativu Marka Leka, koji je bio i prvi predsednik Društva, 15(27) novembra 1897. godine (više informacija na stranici Istorijat).

Ciljevi Društva su:

 • Unapređenje čiste i primenjene hemije,
 • Unapređenje i pomaganje naučnoistraživačkog rada u oblasti hemije,
 • Podsticanje i razvoj hemijskog obrazovanja,
 • Popularizacija hemijskih nauka i razvitak naučnog podmalatka,
 • Razmena naučnih i stručnih informacija,
 • Zalaganje za efikasno prenošenje i primenu znanja u praksi,
 • Saradnja sa nacionalnim i međunarodnim udruženjima i asocijacijama sličnih delatnosti.

Osnovne delatnosti, kojima Društvo ostvaruje svoje ciljeve, su:

 • Organizovanje godišnjih sastanaka hemičara Srbije (Savetovanja Srpskog hemijskog društva)
 • Održavanje  nacionalnih i međunarodnih skupova svih vrsta (konferencije, simpozijumi, kursevi, tribine, radionice….),
 • Organizovanje rada Kluba mladih hemičara, sekcija i podružnica, uključujući i održavanje predavanja u okviru njih,
 • Izdavanje publikacija Društva: Journal of the Serbian Chemical Society i Hemijski pregled,
 • Organizovanje stručnog usavršavanja nastavnika i profesora osnovnih i srednjih škola,
 • Organizovanje, u saradnji sa resornim minostarstvom Republike Srbije, takmičenja iz hemije za učenike osnovnih i srednjih škola,
 • Razmena stručne i naučne literatuire sa sličnim društvima u zemlji i inostranstvu,
 • Organizovanje i održavanje stručne biblioteke,
 • Saradnja i učešće u radu Međunarodne unije za čistu  i primenjenu hemiju (IUPAC) i Evropske asocijacije za hemiju i molekularne nauke (EuCheMS) i drugih međunarodnih asocijacija,
 • Dodeljivanje nagrada, priznanja i odlikovanja zaslužnim članovima Društva, najboljim studentima i istaknutim naučnicima i privrednicima iz oblasti hemije,
 • Predlaganje članova i učešće u radu Nacionalnog prosvetnog saveta,
 • Predlaganje članova društva za prijem u Srpsku akademiju nauka i umetnosti i druge naučne i stručne institucije i udruženja…..

Društvo ima oko 800 članova, desetak sekcija i podružnica. Svi članovi Srpskog hemijskog društva – Hemijskog društva Vojvodine su članovi Srpskog hemijskog društva.

Scroll to Top