Sekcije

Organizovanje aktivnosti Društva kroz sekcije ima dugu tradiciju. Različitost oblasti i tema kojima sa Društvo bavi i stalni porast broja članova rezultirali su da se prve sekcije formiraju odmah nakon Drugog svetskog rata. Nastavna sekcija je osnovana 1949. godine i predstavlja prvu osnovanu sekciju unutar Društva.

Sekcije Srpskog hemijskog društva:

Nastavna sekcija
Sekcija za teorijsku i računarsku hemiju
Sekcija za zelenu hemiju
Sekcija za analitičku hemiju
Elektrohemijska sekcija
Sekcija za keramiku
Sekcija za hemiju i tehnologiju makromolekula
Sekcija za hemiju i tehnologiju vlakana i tekstila
Sekcija za organsku hemiju
Sekcija za medicinsku hemiju
Sekcija za hemiju životne sredine
Sekcija za molekularnu nauku o hrani
Scroll to Top