Sekcija za medicinsku hemiju

Godina osnivanja: 2008.
Predsednik: Dr Igor Opsenica, Univerzitet u Beogradu – Hemijski fakultet
Sekretar: Dr Mario Zlatović, Univerzitet u Beogradu – Hemijski fakultet

Sekcija za medicinsku hemiju, osnovana 26. februara 2008. godine, postala je punopravna članica Evropske federacije za medicinsku hemiju i hemijsku biologiju (European Federation for Medicinal chemistry and Chemical biology, EFMC) u okviru dvadesetog međunarodnog simpozijuma medicinske hemije održanog u Beču iste godine (20th EFMC-ISMC). U okviru naučno-istraživačkog rada, članovi sekcije se fokusiraju na dizajn kao i na sintezu biblioteka jedinjenja aktivnih na eukariotske patogene, viruse, bakterije i ćelije raka. Takođe, jedan od važnih aspekata istraživanja u oblasti medicinske hemije je i razumevanje mehanizama dejstva jedinjenja u biološkim sistemima. Članovi sekcije redovno predstavljaju rezultate istraživanja na Savetovanju Srpskog hemijskog društva kao i na međunarodnim simpozijumima u organizaciji EFMC.

Izveštaj o radu za 2022. godinu
Scroll to Top