Elektrohemijska sekcija

Godina osnivanja: 1968.
Predsednik: Dr Branimir Grgur, Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu
Sekretar: Dr Mila Krstajić Pajić, Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu

Sekcija je osnovana 1968. godine i od tada je neprekidno aktivna. U periodu od 1971. do 2004. učestvovala je u organizaciji ili je organizovala Jugoslovenske simpozijume o elektrohemiji, nacionalna dvogodišnja okupljanja elektrohemičara. Poslednji, 16. simpozijum, pod imenom Simpozijum o elektrohemiji Srbije i Crne Gore, održan je u Kotoru od 1-3- juna 2004. godine). Nakon toga inicirala je i u najvećoj meri doprinela ustanovljavanju i organizovanju Regionalnih simpozijuma o elektrohemiji zemalja jugoistočne Evrope (Regional Symposium on Electrochemistry – South East Europe : RSE- SEE). Prvi simpozijum je održan 2008. godine u Hrvatskoj, drugi je organizovala Elektrohemijska sekcija 2010. godine u Beogradu. Potom su sledili skupovi u Bukureštu 2012, Ljubljani 2013, Pravecu, Bugarska 2015, na jezeru Balaton u Mađarkoj 2017,  u Splitu 2019, zatim u Gracu, Austriji 2022, a sledeći je planiran za 2024. godinu, ponovo u Srbiji, u Novom Sadu. Danas simpozijum okuplja elektrohemičare iz više od 15 zemalja regiona.

Sekcija je organizovala više od stotinu predavanja priznatih naučnika iz zemlje i sveta, članovi sekcije su učestvovali na mnogobrojnim naučnim skupovima širom sveta, a kao rezultat tih aktivnosti Srbija i Beograd trebalo je da budu domaćin 71. godišnjeg sastanka Međunarodnog elektrohemijskog društva (International Society of Electrochemistry) – 71st Annual ISE  Meeting, 30 August – 4 September, 2020. Na žalost, zbog pandemije korona virusa, skup je pretvoren u OnLine konferenciju koja je održana u isto vreme.

Sekcija je bila inicijator proglašenja i glavni nosilac aktivnosti obeležavanja 2020. kao Godine elektrohemije u Srbiji, kao i jedan od učesnika projekta promocije nauke Upoznaj elektrohemiju, u okviru kojeg su održana dva ciklusa predavanja i organizovana izložba Upoznaj elektrohemiju kroz Beogradsku školu elektrohemije u Galeriji nauke i tehnike SANU.

Članovi sekcije bave se fundamentalnim i primenjenim oblastima elektrohemije, koje obuhvataju elektrohemijske sisteme za konverziju i skladištenje energije, industrijsku elektrolizu, sinteze elektroaktivnih materijala, metalne i nemetalne prevlake, elektrohemijsku kinetiku, elektrokatalizu, (bio)elektrohemijske senzore, i brojne druge oblasti.

Na YOUTUBE kanalu Sekcije možete videti najznačaknije aktivnosti:
Prikaz izložbe Upoznaj elektrohemiju kroz Beogradsku školu elektrohemije
Promotivni film sa izložbe Upoznaj elektrohemiju kroz Beogradsku školu elektrohemije
Predavanje Prezentacija naučnih rezultata i pisanje i recenziranje naučnih radova

Izveštaj o radu za 2022. godinu
Scroll to Top