Savetovanje

Počev od 1950. godine Srpsko hemijsko društvo svake godine organizuje skupove hemičara pod nazivom „Savetovanje Srpskog hemijskog društva.“ Savetovanje predstavlja redovnu smotru naše naučne aktivnosti na polju hemije, hemijske tehnologije, metalurgije, hemijskog inženjerstva i nastave hemije.

Prvo savetovanje održano je 3–5. aprila 1950. godine u Beogradu. U obaveštenju o savetovanju pisalo je:

„Srpsko hemisko društvo organizuje savetovanje svih hemičara NR Srbije. Cilj savetovanja je da pred hemičare NR Srbije iznese na širu diskusiju opštu naučnu, nastavnu i industrisku problematiku, radi unapređenja rada svakog pojedinca i celih ustanova, pri rešavanju zadataka koje pred njih postavlja naš prvi petogodišnji plan i rezolucija Trećeg plenuma CK KPJ. Na osnovu referata i diskusije na savetovanju doneće se zaključci koji će predstavljati smernice za dalji rad hemičara naše Republike.“

Drugo savetovanje održano je 6–9. oktobra 1952. godine. Na njemu je izloženo 17 radova iz svih oblasti hemije i 12 originalnih radova iz hemije i tehnologije silikata. Treće savetovanje je održano 18–22. januara 1954. godine. Broj radova iz svih oblasti hemije bio je toliki da se moralo raditi paralelno u dve učionice. Na svakom sledećem savetovanju broj radova se povećavao tako da se počelo raditi u sekcijama. Do danas je održano 58 savetovanja.

Scroll to Top