Registracija

59. Savetovanje Srpskog hemijskog društva

Uputstvo za pisanje apstrakata

 • Apstrakte na srpskom i engleskom jeziku treba dostaviti kao jedan MS Word dokument, maksimalne dužine jedne strane, pripremljen prema uputstvu.
 • Autori koji predstavljaju rad moraju biti registrovani učesnici.
 • Apstrakt napisati na srpskom i engleskom jeziku, u MS Word (2007 ili noviji), sa jednostrukim proredom i „justified“ poravnanjem (Ctrl+J), u A4 formatu, sa marginama 2 cm (gore i levo), 6 cm (desno) i 8 cm (dole). Koristite font Times New Roman (veličina 11 pt).
 • Datoteka apstrakta treba da bude imenovana na sledeći način: šifra naučne oblasti, prezime i ključna reč po izboru autora (na primer: OH_Petrovic_Alkaloids).

Naučne oblasti i skraćenice:

AH – Analitička hemija
BH – Biohemija
EH – Elektrohemija
ZH – Zelena hemija
MH – Medicinska hemija
NIH – Nastava i istorija hemije
NH – Neorganska hemija

OH – Organska hemija
TH – Teorijska hemija
FH – Fizička hemija
HŽS – Hemija životne sredine
HI – Hemijsko inženjerstvo
HTM – Hemija i tehnologija materijala
HTH – Hemija i tehnologija hrane

Uputstvo za posterske prezentacije

 • Poster treba da bude u portret (uspravnoj) orijentaciji.
 • Maksimalna veličina postera treba da bude 80 cm (širina) i 100 cm (visina).
 • Preporučuje se da najmanja veličina fonta bude 18 pt.
 • Sve što je neophodno za postavljanje postera biće obezbeđeno na mestu za postavljanje postera na Savetovanju.
 • Preporučuje se da naslov postera bude napisan i na srpskom i na engleskom jeziku.

Uputstvo za predavače

Molimo predavače da najkasnije u pauzi pre sesije predaju svoju prezentaciju kolegama u amfiteatru. Prezentacija treba da bude u .ppt, .pptx ili .pdf formatu. Molimo da izbegavate korišćenje video zapisa ugrađenih u prezentaciju. Ako imate video, obavestite tehničara prilikom predavanja prezentacije da ga testira pre Vašeg izlaganja.

Molimo predavače da vode računa o vremenu predviđenom za izlaganje rada:

 • plenarna predavanja: 40 minuta i 5 minuta za pitanja i diskusiju;
 • predavanja po pozivu: 25 minuta i 5 minuta za pitanja i diskusiju;
 • usmene prezentacije: 10 minuta i 5 minuta za pitanja i diskusiju.

Kotizacija

Rok za prijavu i slanje apstrakata radova: ZAVRŠENO

Obaveštenja o prihvatanju radova: do 15. maja 2023.

Rok za uplatu kotizacije: 20. maj 2023.

Rok za naknadno prijavljivanje za večeru (mejlom upućenom Organizacionom odboru): 26. maj 2023.

Iznos kotizacije

Za članove SHD, koji učestvuju sa radom8000 RSD
Za učesnike sa radom, koji nisu članovi SHD12000 RSD
Za prateće osobe3500 RSD

Kotizacija za učesnike sa radom uključuje mogućnost da se usmeno ili posterom saopšte rezultati, materijal Savetovanja, pristup svim predavanjima i prezentacijama, kao i prisustvo društvenim događajima (izletu i večeri) za učesnike koji su se prilikom registracije prijavili za njih.

Kotizacija za prateće osobe uključuje pristup svim predavanjima i prezentacijama, kao i prisustvo društvenim događajima (ekskurzije i večere) za učesnike koji su se prijavili prilikom registracije.

Podaci za uplatu kotizacije

Usled velikih izmena u načinu plaćanja molimo vas da ispoštujete navedene rokove i sledeće instrukcije.

Ukoliko ima učesnika sa više radova, treba navesti i broj kotizacija koje se plaćaju na ime tog učesnika.

Ukoliko više učesnika želi da zajedno uplati kotizacije, treba navesti imena svih učesnika i broj i vrstu kotizacija koje se plaćaju tom uprilikom.

 1. Ukoliko kotizaciju za Vas uplaćuje institucija, plaćanje se vrši putem registrovane elektronske fakture. U prijavi navesti pun naziv i adresu instituciju koja plaća kotizaciju:

  Elektronske fakture institucijama će se izdavati odmah po prijemu prijave. Molimo Vas da se blagovremeno prijavite i obavestite računovodstvo matičnog instituta, fakulteta ili agencije o obavezi i roku plaćanja.
 1. Ukoliko sami vršite uplatu preko pošte/banke, kopiju uplatnice sačuvajte kao dokaz ili prosledite Kancelariji SHD elektronskom poštom na adresu: office@shd.org.rs.

  Instrukcije za uplatu preko pošte/banke:
  Uplatilac: Ime, prezime, adresa
  Svrha uplate: Kotizacija za 59. Savetovanje SHD
  Primalac: Srpsko hemijsko društvo, Beograd
  Žiro račun: 205-13815-62
  Poziv na broj: 59-SHD
 1. Za uplate u evrima iz inostranstva
Intermediary Bank
SWIFT – BIC:
Name:
City,Country:
Correspondent Bank
DEUTDEFF
DEUTSCHE BANK AG
FRANKFURT AM MAIN, GERMANY
Account with institution
SWIFT – BIC:
Name:
Street:
City, Country:
Beneficiary’s Bank
KOBBRSBG
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD
Svetog Save 14
11000 Belgrade, Republic of Serbia
Beneficiary
IBAN/ Account Number:
Company name:
Street:
City, Country:

RS35205007080002757638
SRPSKO HEMIJSKO DRUŠTVO
KARNEDŽIJEVA 4/III
Beograd, REPUBLIC OF SERBIA

Registraciona forma

Scroll to Top