Nastava

Hemija je nauka koja sistematski, kontrolisano i kritički ispituje strukturu, svojstva i promene supstanci radi razvijanja teorija kojima objašnjava svojstva supstanci, na osnovu kojih se ona mogu predvideti, kao i planirati sinteze novih supstanci (materijala) potrebnih svojstava.  

Uloga hemije u savremenom društvu jeste da odgovara na izazove i razvija rešenja u svetu koji se intenzivno menja, a koja se odnose na nove materijale, energiju, hranu, zdravlje i klimatske promene. 

Učenje hemije treba da podstakne radoznalost učenika, razvije njihov aktivan odnos prema okruženju i veštine istraživanja, unapredi njihovo „hemijsko” prosuđivanje, doprinese shvatanju uloge hemije u društvu, njenih mogućnosti i ograničenja, pripremi učenike na odluke i izbore u privatnom, profesionalnom i društvenom životu.

Reforma

Pozivamo zainteresovane kolege da se uključe u ovu aktivnost SHD, te da se svi zajedno upustimo u borbu za status predmeta Hemija u školama, ali i za status hemije generalno!

Promocija hemije

Istraživanja pokazuju da je hemija, prema mišljenju naših učenika, jedan od nastavnih predmeta najtežih za učenje, kako u osnovnoj, tako i u srednjoj školi.

Scroll to Top