Reforma hemije

Srpsko hemijsko društvo (SHD) je pokrenulo inicijativu za reformu nastave hemije u douniverzitetskom obrazovanju, reformu koja bi bila na korist učenika, ali i pojedinaca i celog društva.

Fond časova hemije u srednjim školama se kontinualno smanjuje, naročito u srednjim stručnim školama i na društvenim smerovima u gimnazijama. Takođe se smanjuje broj stručnih predmeta baziranih na hemiji, koje mogu da predaju hemičari. Kao opšteobrazovni predmet Hemija učenicima treba da pruži znanja potrebna za svakodnevni život u savremenom svetu, u kojem su okruženi hemijskim proizvodima. Takođe predstavlja osnovu za stručne predmete i omogućava učenicima nastavak školovanja. Shodno tome, učenici nakon završavanja srednje stručne škole po planovima i programima sa smanjenim fondom časova hemije imaju znanja iz hemije nedovoljna za kompetentno bavljenje strukom, dok učenici gimnazija imaju nedovoljno poznavanje hemije za studije na kojima se izučava hemija.

U okviru i na inicijativu SHD je formirana Radna grupa za reformu nastave hemije. Radnu grupu čine nastavnici u osnovnim i srednjim školama i na fakultetima. Timovi u okviru Radne grupe analiziraju planove i programe i predlažu njihove izmene. Objedinjene analize i predloge rukovodstvo SHD dostaviće na razmatranje Nacionalnom prosvetnom savetu (NPS), čime će se pokrenuti inicijativa za reformu nastave hemije u douniverzitetskom obrazovanju.

Pozivamo zainteresovane kolege da se uključe u ovu aktivnost SHD, te da se svi zajedno, u okviru svog stručnog društva, upustimo u borbu za status predmeta Hemija u školama, ali i za status hemije generalno!

Osim što smo svesni potrebe za tim, takođe imamo i moralnu obavezu, s obzirom na to da Društvo ove godine obeležava 125. godišnjicu od osnivanja, a da je jedan od osnovnih zadataka SHD upravo promovisanje hemije.

Kao potvrdu toga navodimo reči prof. Sime Lozanića, jednog od osnivača SHD:

Znanje hemijsko nužno je svakom čoveku jer svakoga trenutka u životu našem na hemijske pojave nailazimo, pa će nam bez znanja hemijskog ostati misteriozne; i sam život naš drugo nije do produkt nekih fizičkih i hemijskih pojava, pa i toga radi, da bismo svesniji bili svoga života, nužno nam je znanje hemijsko.
Sima Lozanić, Jedan od osnivača SHD-a

Pogledajte kako mediji prate inicijativu Društva:

Portali

Novosti , 29.8.2022.
https://www.novosti.rs/c/obrazovanje/vesti/1149218/srpsko-hemijsko-drustvo-reformisati-nastvu-hemije

Danas, 29.8.2022.
https://www.danas.rs/vesti/drustvo/srpsko-hemijsko-drustvo-pokrenulo-inicijativu-za-reformu-nastave-hemije-u-skolama/

021.rs, 16.10.2022.
https://www.021.rs/story/Info/Srbija/320008/Inicijativa-Srpskog-hemijskog-drustva-Potrebna-reforma-nastave-hemije-fond-casova-se-smanjuje.html

Vesti.rs, 16.10.2022.
https://www.vesti.rs/Razno/Inicijativa-Srpskog-hemijskog-drustva-Potrebna-reforma-nastave-hemije-fond-casova-se-smanjuje.html

Blic, 17.10.2022.
https://www.blic.rs/vesti/drustvo/u-osnovnim-i-srednjim-skolama-pokrenuta-inicijativa-za-reformu-nastave-hemije/4xshtmz

24sedam.rs, 17.10.2022.
https://24sedam.rs/drustvo/vesti/168766/hemicari-traze-reformu-u-skolama-zabrinjava-sto-se-smanjuje-broj-casova-hemije-u-srednjim-skolama/vest

pressreader.com, 18.10.2022.
https://www.pressreader.com/serbia/blic/20221018/281715503531921

Nova ekonomija, 27.10.2022.
https://novaekonomija.rs/vesti-iz-zemlje/hemija-polako-nestaje-iz-skola-hemicari-reagovali

Novosti, 27.10.2022.
https://www.novosti.rs/c/obrazovanje/vesti/1167145/vise-casova-hemije-inicijativa-srpskog-hemijskog-drustva

Naslovi.net, 27.10.2022.
https://naslovi.net/2022-10-27/nova-ekonomija/hemija-polako-nestaje-iz-skola-hemicari-reagovali/31860673

NSreporter.rs, 27.10.2022.
https://www.nsreporter.rs/2022/10/pocinje-borba-za-opstanak-predmeta-hemija-u-douniverzitetskom-obrazovanju-srbije/

Energija balkana, 28.10.2022.
https://energijabalkana.net/borba-za-opstanak-predmeta-hemija-u-douniverzitetskom-obrazovanju-srbije/

Atastars.rs, 28.10.2022.
https://www.atastars.rs/vesti-ostalo/u-trendu/326249-borba-za-opstanak-hemije-u-douniverzitetskom-obrazovanju/

Televizija:

5.9.2022. | Jutarnji program RTS – Kako zavoleti fiziku i hemiju
Retki su profesori koji su hemiju tako predavali da je đaci čak i zavole. O tome kako zavoleti hemiju govorili su profesorka Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu Suzana Jovanović-Šanta, koordinator Radne grupe za reformu nastave hemije profesora hemije iz Desete gimnazije u Beogradu, Jovica Plavšić, čiji đaci sa lakoćom upisuju fakultete gde se na prijemnom polaže baš hemija.

25.10.2022. | Jutarnji program RTV
Koordinator Radne grupe SHD za reformu nastave hemije, prof. dr Suzana Jovanović-Šanta, gostovala je u jutarnjem programu RTV Vojvodine gde je govorila o potrebi za promenama u nastavi hemije u srednjim školama radi postizanja boljih znanja i kompetencija učenika.
http://streaming.ninamedia.rs/uploads/dtmp4.php?src=/2022/10/25/FE437BD1-80BA-437E-B189-F729461E4303

31.10.2022 | K1- Uranak 1 – O reformi nastave hemije. Zašto je hemija važna?
O značaju kvalitetnog formalnog obrazovanja, koje omogućava svakom učeniku da stekne fundamentalno obrazovanje i naučnu, matematičku i opštu pismenost, neophodnu svakom pojedincu, kao i o borbi Radne grupe Srpskog hemijskog društva (SHD) za reformu nastave hemije, govorila je prof. dr Dragica Trivić. Problemi i izazovi sa kojima se pojedinci sreću u svakodnevnom životu i bavljenju strukom su mnogobrojni i raznovrsni, pa se znanje hemije preporučuje i trebalo bi ga omogućiti formalnim obrazovanjem. Znanje hemije neophodno je i za nastavak školovanja na mnogim fakultetima. Prema rezultatima međunarodnog PISA testiranja, učenici iz Srbije su pokazali značajno niža postignuća u odnosu na učenike iz drugih zemalja.

05.11.2022. | TV KCN
O inicijativi Radne grupe Srpskog hemijskog društva (SHD) za reformu nastave hemije u douniverzitetskom obrazovanju i o inicijativi fakulteta koji školuju nastavnike prirodnih nauka da se u našoj zemlji obezbedi obrazovanje kvalitetnog, kompetentnog i priznatog nastavnog kadra u hemiji i drugim prirodnim naukama govorio je prof. dr Goran Roglić, dekan Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

14.11.2022. | Mozaik, RTV Kragujevac
Profesori fakulteta na kojima se raealizuju studijski programi kojima se školuju profesore hemije, udruženi sa nastavnicima hemije koji predaju hemiju u osnovnim i srednjim školama u okviru Srpskog hemijskog društva (SHD) zalažu se za reformu nastave hemije u douniverzitetskom obrazovanju. O radu Radne grupe SHD, kao i o potrebi za znanjem hemije učenika koji završavaju srednju školu, govori za TV Kragujevac prof. dr Jovana Bogojeski sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu (23:18 – 33:44 min).

25.11.2022. | Paleta, RTV Vojvodine
Renata Besu Petrović, profesorka hemije, koja je studije hemije završila na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, predaje hemiju na rumunskom jeziku u dve osnovne škole. Aktivan je član Radne grupe Srpskog hemijskog društva (SHD) za reformu nastave hemije u douniverzitetskom obrazovanju. U emisiji na rumunskom jeziku govori o potrebi da se pomogne i nastavnicim i učenicima, da bi učenici usvojili znanja iz hemije, potrebna svima. Prof. dr Suzana Jovanović-Šanta sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, koordinator Radne grupe SHD za reformu nastave hemije i potpredsednik SHD govori o predlogu Radne grupe SHD da se nastava hemije reformiše i o tome da je SHD, kao stručno društvo hemičara, najkompetentnije da preporuči fond časova i sadržaj predmeta Hemija u različitim obrazovnim profilima. (35-41. minut)
Njihovo gostovanje možete pogledati na ovom linku: https://media.rtv.rs/sr_ci/paleta-rumunski/78771

29.11.2022. | Naučni portal RTS
U emisiji RTS-a Naučni portal bilo je reči o neophodnosti učenja hemije u srednjim stručnim školama, potrebi za učenjem hemije uopšte, inicijativi Srpskog hemijskog društva za reformu nastave hemije, govore prof. dr Suzana Jovanović-Šanta sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu i prof. dr Dragica Trivić sa Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
Njihovo gostovanje možete pogledati na ovom linku: https://youtu.be/ZpzZM7biHXI

4.12.2022. | TV Nova S
Koliko je hemijska pismenost važna za kvalitetan život svake osobe i za stručno obavljanje posla, kao i šta bi trebalo menjati u našem obrazovnom sistemu, objasnila je Slavica Ljubojević, profesorka hemije u Srednjoj medicinskoj školi u Beogradu.
Njeno gostovanje možete pogledati na linku: https://youtu.be/oSFxdYKGL3k

Radio:

24.11.2022. 13:05 | Korak ka nauci, Radio Beograd 1
U emisiji Korak ka nauci Radio Beograda gostovale su prof. dr Suzana Jovanović-Šanta sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, koordinator Radne grupe SHD za reformu nastave hemije, prof. dr Dragica Trivić sa Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i profesorka Hemije Vesna M. Mitrović iz Trgovačke škole u Beogradu. Ova emisija prati inicijativu Srpskog hemijskog društva i korača ka reformi nastave hemije u douniverzitetskom obrazovanju sa Radnom grupom SHD. Šta je to što bi trebalo promeniti u nastavi hemije u srednjim školama da bi učenici stekli znanja i veštine iz hemije, koje su im potrebne da bi se uspešno i bezbedno bavili svojom strukom, šta im je neophodno za svakodnevni život, a šta im obrazovni sistem omogućuje da nauče tokom formalnog školovanja, kao i sa kakvim se problemima se sreću učenici i nastavnici hemije, bile su, između ostalog, teme razgovora u emisiji.
Njihovo gostovanje možete poslušati na ovom linku:
https://www.rts.rs/page/radio/sr/story/23/radio-beograd-1/5030477/korak-ka-nauci.html

08.12.2022. | Korak ka nauci, Radio Beograd 1
Prof. dr Dušan Sladić sa Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, predsednik SHD, Aleksandar Đorđević, istraživač-saradnik sa Instituta za opštu i fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu, i Vidak Raičević, istraživač-saradnik sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, bili su gosti u emisiji Korak ka nauci Radio Beograda. Ova emisija prati inicijativu Srpskog hemijskog društva i korača ka reformi nastave hemije u douniverzitetskom obrazovanju sa Radnom grupom SHD. Između ostalog, iznete su informacije o tome koliko učenici mlađeg uzrasta uživaju u hemijskim eksperimentima u okviru promotivnih aktivnosti na fakultetima i u školama, o čemu govori Aleksandar Đorđević, koji učestvuje u projektu hemijskog fakulteta Otvorena vrata, na kojem hiljade dece svih uzrasta već godinama prvi put dolazi u dodir sa ‘hemijskom magijom’. Vidak Raičević predaje Hemiju učenicima specijalnog odeljenja Gimnazije Jovan Jovanović Zmaj u Novom Sadu za učenike posebnih sklonosti ka biologiji i hemiji, pa sa aspekta nastavnika navodi šta je to što je uočio kod učenika, što ih je usmerilo ka biologiji i hemiji i šta je to što vole u ovim naukama, kao i o tome sa koliko se volje i želje za znanjem hemije učenici pripremaju i učestvuju na takmičenjima. Učenici srednjih škola od 2012. godine učestvuju na Hemijskoj olimpijadi. Od tada do danas svake godine postižu odlične rezultate – osvajaju medalje i bivaju među najboljim takmičarima iz celog sveta. Za ovo prestižno takmičenje učenike pripremaju prof. dr Niko Radulović sa PMF Univerziteta u Nišu i prof. dr Dušan Sladić.
Njihovo gostovanje možete poslušati na ovom linku:
http://streaming.ninamedia.rs/uploads/dtmp3.php?src=/2022/12/12/E23B9A65-42F5-48AA-9A11-ED1B886E7CC0

Scroll to Top