Akta Društva

Statut, pravilnici, rešenja…

STATUT Društva
Rešenje APR o prihvatanju
PRAVILNIK o radu Kluba mladih hemičara Srbije
PRAVILNIK o osnivanju i radu sekcija SHD
PRAVILNIK o nagradama i javnim priznanjima
PRAVILNIK o osnivanju i radu podružnica SHD
PRAVILNIK o takmičenjima
Scroll to Top