Акта Друштва

Статут, правилници, решења…

СТАТУТ Друштва
Решење АПР о прихватању
ПРАВИЛНИК о раду Клуба младих хемичара Србије
ПРАВИЛНИК о оснивању и раду секција СХД
ПРАВИЛНИК о наградама и јавним признањима
ПРАВИЛНИК о оснивању и раду подружница СХД
ПРАВИЛНИК о такмичењима
Scroll to Top