Саветовање

Почев од 1950. године Српско хемијско друштво сваке године организује скупове хемичара под називом „Саветовање Српског хемијског друштва.“ Саветовање представља редовну смотру наше научне активности на пољу хемије, хемијске технологије, металургије, хемијског инжењерства и наставе хемије.

Прво саветовање одржано је 3–5. априла 1950. године у Београду. У обавештењу о саветовању писало је:

„Српско хемиско друштво организује саветовање свих хемичара НР Србије. Циљ саветовања је да пред хемичаре НР Србије изнесе на ширу дискусију општу научну, наставну и индустриску проблематику, ради унапређења рада сваког појединца и целих установа, при решавању задатака које пред њих поставља наш први петогодишњи план и резолуција Трећег пленума ЦК КПЈ. На основу реферата и дискусије на саветовању донеће се закључци који ће представљати смернице за даљи рад хемичара наше Републике.“

Друго саветовање одржано је 6–9. октобра 1952. године. На њему је изложено 17 радова из свих области хемије и 12 оригиналних радова из хемије и технологије силиката. Треће саветовање je одржано 18–22. јануара 1954. године. Број радова из свих области хемије био је толики да се морало радити паралелно у две учионице. На сваком следећем саветовању број радова се повећавао тако да се почело радити у секцијама. До данас је одржано 58 саветовања.

Scroll to Top