Настава

Хемија је наука која систематски, контролисано и критички испитује структуру, својства и промене супстанци ради развијања теорија којима објашњава својства супстанци, на основу којих се она могу предвидети, као и планирати синтезе нових супстанци (материјала) потребних својстава.  

Улога хемије у савременом друштву јесте да одговара на изазове и развија решења у свету који се интензивно мења, а која се односе на нове материјале, енергију, храну, здравље и климатске промене. 

Учење хемије треба да подстакне радозналост ученика, развије њихов активан однос према окружењу и вештине истраживања, унапреди њихово „хемијско” просуђивање, допринесе схватању улоге хемије у друштву, њених могућности и ограничења, припреми ученике на одлуке и изборе у приватном, професионалном и друштвеном животу.

Реформа

Позивамо заинтересоване колеге да се укључе у ову активност СХД, те да се сви заједно упустимо у борбу за статус предмета Хемија у школама, али и за статус хемије генерално!

Промоција хемије

Истраживања показују да је хемија, према мишљењу наших ученика, један од наставних предмета најтежих за учење, како у основној, тако и у средњој школи.

Scroll to Top