Секције

Организовање активности Друштва кроз секције има дугу традицију. Различитост области и тема којима са Друштво бави и стални пораст броја чланова резултирали су да се прве секције формирају одмах након Другог светског рата. Наставна секција је основана 1949. године и представља прву основану секцију унутар Друштва.

Секције Српског хемијског друштва:

Наставна секција
Секција за теоријску и рачунарску хемију
Секција за зелену хемију
Секција за аналитичку хемију
Електрохемијска секција
Секција за керамику
Секција за хемију и технологију макромолекула
Секција за хемију и технологију влакана и текстила
Секција за органску хемију
Секција за медицинску хемију
Секција за хемију животне средине
Секција за молекуларну науку о храни
Scroll to Top