Секција за хемију и технологију влакана и текстила

Година оснивања: 1965.
Председник: Др Снежана Станковић, Технолошко-металуршки факултет, Универзитет у Београду
Секретар: Др Дарка Марковић, Иновациони центар Технолошко-металуршког факултета, Универзитет у Београду

Секција за хемију и технологију влакана и текстила покрива област текстилне технологије и инжењерства, уз мултидисциплинаран приступ истраживањима у циљу развоја нових материјала и технологија. Истраживања обухватају примену нанотехнологија за добијање нових влакнастих материјала (бактеријска и нанофибрилисана целулоза), и текстилних производа са наночестицама Ag и Cu синтетисаним према принципима зелене хемије. Развој специјалних текстилних материјала реализује се применом нанотехнологије (самочистећи и УВ заштитни текстил), плазма технолoгије (побољшање акустичних својстава, побољшање ефеката бојења и штампања) и других специфичних третмана, као што је антимикробна обрада. На бази концепта одрживог развоја и циркуларне економије, ради се на развоју чистије производње текстилних материјала, као и употреби текстилног отпада као ресурса за производњу целулозних влакана и филмова и рециклираних материјала за сорпцију загађујућих материја из воде. Савремени трендови у области одевног текстила наметнули су потребу истраживања у области квалитета текстилних материјала и комфора материјала и одеће. Истраживања такође обухватају област инжењерског дизајна, како конвенционалних 2Д текстилних материјала, тако и 3Д материјала специјалне намене.

Извештај о раду за 2022. годину
Scroll to Top