Srpsko hemijsko društvo

Последње вести

06/11/2023

Девета конференција младих хемичара Србије је одржана у суботу, 4. новембра 2023. године на Природно-математичком факултету у Новом Саду. На конференцији је презентовано 12 усмених и 127 постерских……

Догађаји

Време: 18. децембар 2023. године

Место: Свечана сала САНУ

Време: 3-7. јун 2024.

Место: Ректорат Универзитета у Новом Саду

Априлски дани

Дводневни скупови стручног усавршавања наставнике хемије

ко смо ми

О нама

Друштво је једно од најстаријих хемијских друштава у свету, девето икад установљено. 

Основне делатности, којима Друштво остварује своје циљеве, су: oрганизовање годишњих састанака хемичара Србије, oдржавање  националних и међународних скупова свих врста, Организовање рада Клуба младих хемичара, секција и подружница, укључујући и одржавање предавања у оквиру њих…

+
Чланова Друштва
Пoдружница
Секција

Година Симе Лозанића

175 година од рођења Симе Лозанића

Чланови СХД-а

Чланство у Српском хемијском друштву

Српско хемијско друштво има преко 800 чланова. Сви чланови Друштва остварују низ погодности као што су право на повлашћене котизације за учешће на скуповима у организацији Друштва, приоритет у објављивању радова у Journal of the Serbian Chemical Society…

Подружнице

Друштво сарађује са већим бројем својих подружница у Бору, Врбасу, Краљеву, Крагујевцу, Панчеву, Смедереву, Трстенику…

Секције

Различитост области и тема којим са Друштво бави и стални пораст броја чланова резултирали су формирање више секција…

Часописи

Друштвo се биави и издавањем часооиса и публикација: Journal of the Serbian Chemical Society и Хемијски преглед…

СХД је члан

Scroll to Top