Априлски дани

АПРИЛСКИ ДАНИ О НАСТАВИ ХЕМИЈЕ

су дводневни скупови стручног усавршавања наставнике хемије, које Српско хемијско друштво организује сваког априла. Циљ скупова је унапређивање компетенција наставника хемије за примену нових контекста у планирању и реализацији наставе и учења садржаја хемије, праћењу и вредновању ученичких постигнућа, усклађено с новим образовним стандардима.

Намењени су следећим циљним групама:

  • Наставник предметне наставе – основна школа
  • Наставник предметне наставе – гимназија
  • Наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
  • Наставник стручних предмета – средња стручна школа
  • Наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи
  • Наставник изборних и факултативних предмета
Scroll to Top