АПРИЛСКИ ДАНИ 2024

33. Стручно усавршавање за наставнике хемије и 5. Конференција методике наставе хемије

Одлуком Завода за унапређивање образовања и васпитања (271-4/2024) признаје се као облик сталног стручног усавршавања.

МЕСТО ОДРЖАВАЊА: Универзитет у Београду – Хемијски факултет Студентски трг 12-16, Београд
ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА: 24. и 25. април 2024. године

Позивају се наставници хемије и истраживачи у области наставе хемије да учествују у раду скупа. Апстракти усмених презентација се могу слати за следеће теме:

 • Учење хемије кроз експерименте
 • Учење хемије у различитим контекстима
 • Културно наслеђе на часовима хемије
 • ИКТ у настави и учењу хемије
 • Интердисциплинарни приступ у настави предмета природних наука
 • Хемијска писменост и хемијски језик
 • Учење хемије и проверавање постигнућа
 • Заблуде ученика у хемији
 • Репрезентације у хемији
 • Игра у настави хемије
 • Зелена настава хемије и образовање за одрживи развој

Апстракте треба припремити према обрасцу АД2024_Образацзаписање_апстракта.

Апстракт послати на е-адресу bsteljic@chem.bg.ac.rs до 5. априла 2024. године.

Спонзори

Scroll to Top