APRILSKI DANI 2023

32. Stručno usavršavanje za nastavnike hemije i 4. Konferencija metodike nastave hemije

  Odlukom Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja (189-4/2023) priznaje se kao oblik stalnog stručnog usavršavanja.

  MESTO ODRŽAVANJA: Univerzitet u Beogradu – Hemijski fakultet Studentski trg 12-16, Beograd
  VREME ODRŽAVANJA: 24. i 25. april 2023. godine

  Pozivaju se nastavnici hemije i istraživači u oblasti nastave hemije da učestvuju u radu skupa. Apstrakti usmenih prezentacija (saopštenja) mogu se poslati za sledeće teme:

  • Učenje hemije kroz istraživanje i rešavanje problema
  • Učenje hemije u različitim kontekstima
  • IKT u nastavi i učenju hemije
  • Interdisciplinarni pristup u nastavi predmeta prirodnih nauka
  • Hemijska pismenost i hemijski jezik
  • Učenje hemije i proveravanje postignuća
  • Zablude učenika u hemiji
  • Reprezentacije u hemiji
  • Igra u nastavi hemije
  • Zelena nastava hemije

  Apstrakte treba pripremiti prema obrascu: Preuzmite Obrazaczapisanje_apstrakta.

  Apstrakt poslati na e-adresu bsteljic@chem.bg.ac.rs do 31. marta 2023. godine.

  Scroll to Top