Registracija

ROKOVI

Prijava učesnikaZaključno sa datumom 17.4.2024.
Uplata kotizacijeZaključno sa datumom 19.4.2024.
Prijem apstrakataZaključno sa datumom 5.4.2024.
Obaveštenje o prihvatanju apstraktaZaključno sa datumom 10.4.2024.

PLAĆANJE

Kotizacija:

  • 3 500 RSD za učesnike sa radom
  • 3 500 RSD za članove SHD sa plaćenom članarinom
  • 4 500 RSD za sve ostale učesnike

Školi (ustanovi) koju navedete u Prijavi biće dostavljena elektronska faktura. Molimo Vas da blagovremeno obavestite računovodstvo ustanove o obavezi i roku plaćanja.

Ukoliko sami vršite uplatu preko pošte/banke, kopiju uplatnice sačuvajte kao dokaz ili prosledite Kancelariji SHD elektronskom poštom na adresu: office@shd.org.rs

Instrukcije za uplatu preko pošte/banke:
Uplatilac: Ime, prezime, naziv škole
Svrha uplate: Kotizacija za Aprilske dane o nastavi hemije
Primalac: Srpsko hemijsko društvo, Beograd
Žiro račun: 205-13815-62
Poziv na broj: 33-24

Podnošenje kompletno popunjene PRIJAVE je OBAVEZNO.

PRIJAVA se podnosi isključivo elektronski.

Prijava

za učešće na skupu

Scroll to Top