Registracija

ROKOVI

Prijava učesnikabiće objavljeno početkom 2024. godine
Uplata kotizacijebiće objavljeno početkom 2024. godine
Prijem apstrakatabiće objavljeno početkom 2024. godine
Obaveštenje o prihvatanju apstraktabiće objavljeno početkom 2024. godine

PLAĆANJE

Školi (ustanovi) koju navedete u Prijavi biće dostavljena elektronska faktura. Molimo Vas da blagovremeno obavestite računovodstvo ustanove o obavezi i roku plaćanja.

Ukoliko sami vršite uplatu preko pošte/banke, kopiju uplatnice sačuvajte kao dokaz ili prosledite Kancelariji SHD elektronskom poštom na adresu: office@shd.org.rs

Instrukcije za uplatu preko pošte/banke:

Uplatilac: Ime, prezime, naziv škole
Svrha uplate: Kotizacija za Aprilske dane o nastavi hemije
Primalac: Srpsko hemijsko društvo, Beograd
Žiro račun: 205-13815-62
Poziv na broj: 32-23

Podnošenje kompletno popunjene PRIJAVE je OBAVEZNO.

PRIJAVA se podnosi isključivo elektronski. Ovde pristupite popunjavanju prijave.

Registraciona forma

Scroll to Top