Регистрација

РОКОВИ

Пријава учесникабиће објављено почетком 2024. године
Уплата котизацијебиће објављено почетком 2024. године
Пријем апстракатабиће објављено почетком 2024. године
Обавештење о прихватању апстрактабиће објављено почетком 2024. године

ПЛАЋАЊЕ

Школи (установи) коју наведете у Пријави биће достављена електронска фактура. Молимо Вас да благовремено обавестите рачуноводство установе о обавези и року плаћања.

Уколико сами вршите уплату преко поште/банке, копију уплатнице сачувајте као доказ или проследите Канцеларији СХД електронском поштом на адресу: office@shd.org.rs

Инструкције за уплату преко поште/банке:

Уплатилац: Име, презиме, назив школе
Сврха уплате: Котизација за Aприлске дане о настави хемије
Прималац: Српско хемијско друштво, Београд
Жиро рачун: 205-13815-62
Позив на број: 32-23

Подношење комплетно попуњене ПРИЈАВЕ је ОБАВЕЗНО.

ПРИЈАВА се подноси искључиво електронски. Овде приступите попуњавању пријаве.

Регистрациона форма

Scroll to Top