Регистрација

РОКОВИ

Пријава учесникаЗакључно са датумом 17.4.2024.
Уплата котизацијеЗакључно са датумом 19.4.2024.
Пријем апстракатаЗакључно са датумом 5.4.2024.
Обавештење о прихватању апстрактаЗакључно са датумом 10.4.2024.

ПЛАЋАЊЕ

Котизација:

  • 3 500 РСД за учеснике са радом
  • 3 500 РСД за чланове СХД са плаћеном чланарином
  • 4 500 РСД за све остале учеснике

Школи (установи) коју наведете у Пријави биће достављена електронска фактура. Молимо Вас да благовремено обавестите рачуноводство установе о обавези и року плаћања.

Уколико сами вршите уплату преко поште/банке, копију уплатнице сачувајте као доказ или проследите Канцеларији СХД електронском поштом на адресу: office@shd.org.rs

Инструкције за уплату преко поште/банке:
Уплатилац: Име, презиме, назив школе
Сврха уплате: Котизација за Aприлске дане о настави хемије
Прималац: Српско хемијско друштво, Београд
Жиро рачун: 205-13815-62
Позив на број: 33-24

Подношење комплетно попуњене ПРИЈАВЕ је ОБАВЕЗНО.

ПРИЈАВА се подноси искључиво електронски.

Пријава

за учешће на скупу

Scroll to Top