Програм

ПРВИ ДАН: 24. април 2023.

9:00 – 9:15
Отварање скупа (Сала за седнице):
Декан Универзитета у Београду‐Хемијског факултета, проф. др Горан Роглић
Председник Српског хемијског друштва, проф. др Душан Сладић
Потпредседник Српског хемијског друштва и председник Српског хемијског друштва‐Хемијског друштва Војводине, проф. др Сузана Јовановић Шанта

9:15 – 9:55
Пленарно предавање (Сала за седнице): Хемија среће!
В. проф. др Милан Р. Николић, Универзитет у Београду ‐ Хемијски факултет

9:55 – 10:35
Пленарно предавање (Сала за седнице): Испод радара или о ученичким концепцијама
В. проф. др Драгиња Мрвош Сермек, Свеучилиште у Загребу, Природословно‐математички факултет

10:35 – 10:50
Пауза

10:50 – 11:30
Пленарно предавање (Сала за седнице): Трендови у доуниверзитетском образовању у области хемије у свету и код нас
Проф. др Драгица Д. Тривић, Универзитет у Београду ‐ Хемијски факултет

11:30 – 12:10
Пленарно предавање (Сала за седнице): Развијање предузетничких компетенција ученика применом савремених метода наставе хемије
Доц. др Јелена Ђурђевић Николић, Универзитет у Крагујевцу, Природно‐математички факултет

12:10 – 12:25
Пауза

12:25 – 13:05
Пленарно предавање (Сала за седнице): Предлог експеримената за одређивање одабраних физичко‐хемијских константи у настави хемије
Доц. др Саша Хорват, Универзитет у Новом Саду, Природно‐математички факултет

13:05 – 13:45
Пленарно предавање (Сала за седнице): Гејмификација наставе хемије
Проф. др Јасна Адамов и др Станислава Олић Нинковић, научни сарадник, Универзитет у Новом Саду, Природно‐математички факултет

13:45 – 14:00
Саопштење (Сала за седнице): Научни скуп поводом 175 година од рођења Симе Лозанића: Допринос Симе Лозанића науци, образовању, привреди и друштву
Проф. др Снежана Бојовић и Слађана Савић, мастер хемичар, Универзитет у Београду ‐ Хемијски факултет

14:00 – 15:00
Ручак (Сала за седнице)

15:00 – 16:00
Радионица I (Сала за седнице): Escape classroom у понављању и утврђивању хемијских наставних садржаја
Проф. др Јасна Адамов, Универзитет у Новом Саду, Природно‐математички факултет
Радионица II (Рачунарска лабораторија): Can You Tube It? Припрема и примена видео‐материјала у настави хемије
Доц. др Биљана Томашевић и Лидија Ралевић, мастер професор хемије, Универзитет у Београду ‐ Хемијски факултет

ДРУГИ ДАН: 25. април 2023.

9:00 – 9:40
Пленарно предавање (Сала за седнице): Примена тестова контролисаних и слободних асоцијација у настави хемије
Доц. др Тамара Рончевић, Универзитет у Новом Саду, Природно‐математички факултет

9:40 – 10:20
Пленарно предавање (Сала за седнице): Периодни систем елемената кроз историју
Проф. др Данијела Костић, Универзитет у Нишу, Природно‐математички факултет

10:20 – 10:35
Пауза

10:35 – 11:15
Пленарно предавање (Сала за седнице): Хемија као део друштва кроз векове – наставно искуство са студентима Карловог Универзитета у Прагу
Доц. др Весна Милановић Маштраповић, Универзитет у Београду ‐ Хемијски факултет

11:15 – 11:55
Пленарно предавање (Сала за седнице): Неопходна знања биохемије да би се здраво живело ‐ како одабрати и представити ученицима праве теме
Проф. др Сузана Јовановић Шанта, Универзитет у Новом Саду, Природно‐математички факултет

11:55 – 12:10
Пауза

12:10 – 14.30
Усмена саопштења (Сала за седнице) председава доц. др Саша Хорват
Шта основци мисле о садржајима индустријске и примењене хемије у настави хемије
Милош С. Козић, мастер професор хемије, Основна школа „Уједињене нације“, Београд;
проф. др Драгица Д. Тривић, Универзитет у Београду ‐ Хемијски факултет
Ставови осмака о учењу хемије у оквиру виртуелне посете прехрамбеној индустрији и производњи воћних сокова
Милош С. Козић, мастер професор хемије, Основна школа „Уједињене нације“, Београд; проф. др Драгица Д. Тривић, Универзитет у Београду ‐ Хемијски факултет
Пример пројекта у настави хемије средњих школа
Филип Сташевић; доц. др Јелена Ђурђевић Николић, Универзитет у Крагујевцу, Природно‐математички факултет
Хемија и природне науке на e‐twinning порталу
др Снежана Каламковић, ОШ „Прва војвођанска бригада“, Нови Сад; Весна Прекрповић, ОШ „Иво Лола Рибар“, Нови Сад
 Хемија у Еко‐школи
Љубинка Зарков, ОШ „Јован Јовановић Змај“, Свилајнац
Хемија и ликовна уметност: синтеза пигмента берлинског плавог и његова примена
Слађана Савић, мастер хемичар; проф. др Ксенија Стојановић; Небојша Радовић, Универзитет у Београду ‐ Хемијски факултет
Значај хемијских садржаја за образовне профиле средње медицинске струке
Даница Рашић; доц. др Саша Хорват; доц. др Тамара Рончевић; в. проф др Душица Родић, Универзитет у Новом Саду, Природно‐математички факултет
Мисконцепције ученика основних школа у вези са структуром, својствима и променама супстанци
Вук Спасић, Лидија Р. Ралевић, мастер професор хемије, проф. др Драгица Д. Тривић, доц. др Биљана Томашевић, Универзитет у Београду ‐
Хемијски факултет

14:30 – 15:30
Разговори (Сала за седнице):
Такмичења из хемије и друге активности СХД на унапређивању наставе и учења хемије

Модератори:

  • Проф. др Душан Сладић, Универзитет у Београду ‐ Хемијски факултет
  • Проф. др Нико Радуловић, Универзитет у Нишу, Природно‐математички факултет
  • Проф. др Сузана Јовановић Шанта, Универзитет у Новом Саду, Природно‐математички факултет

15:30 – 16:00
Евалуација и затварање скупа

Scroll to Top