Програм

За додатне информације можете се обратити Вери Ћушић.
Канцеларија Српског хемијског друштва, Карнегијева 4/III, Београд
телефон/факс: 011/33 70 467; електронскa пошта: office@shd.org.rs

ПРВИ ДАН: 24. април 2024. (Сала за седнице)

9:00 – 9:15
Отварање скупа:
Декан Универзитета у Београду-Хемијског факултета, проф. др Горан Роглић
Председник Српског хемијског друштва, проф. др Душан Сладић
Потпредседник Српског хемијског друштва и председник Српског хемијског друштва-Хемијског друштва Војводине, проф. др Сузана Јовановић Шанта

9:15 – 9:50
Пленарно предавање: Симa Лозанић и стварање модерне хемијске номенклатуре и терминологије у Србији, проф. др Душан Сладић, Универзитет у Београду – Хемијски факултет

9:50 – 10:25
Пленарно предавање: Препоруке IUPAC-a за номенклатуру органских једињења, в. проф. др Марина Савић, Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет

10:25 – 10:45
Пауза

10:45 – 11:20
Пленарно предавање: Развијање односа о учењу природних наука – део националне стратегије научне писмености у Словенији (Developing attitudes towards (learning) science – part of the national science literacy strategy in Slovenia), доц. др Јања Мајер Ковачић, Универзитет у Марибору, Природно-математички факултет

11:20 – 11:55
Пленарно предавање: Разине промишљања о кемији, др Роко Владушић, виши предавач, Свеучилиште у Сплиту, Природословно-математички факултет

11:55 – 12:15
Пауза

12:15 – 12:50
Пленарно предавање: Обојени протеини у настави (био)хемије в. проф. др Милан Николић, Универзитет у Београду – Хемијски факултет

12:50 – 13:25
Пленарно предавање: Фасцикла са спектрима и белешкама о артемизинину – културно наслеђе као контекст за учење хемијских појмова, проф. др Драгица Тривић и доц. др Весна Милановић Маштраповић, Универзитет у Београду – Хемијски факултет

13:25 – 14:00
Пленарно предавање: Резоновање ученика о реакцијама и механизмима у органској хемији, в. проф. др Тамара Рончевић, Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет

14:00 – 15:00
Ручак (Библиотека)

15:00 – 15:35
Пленарно предавање: Критичко размишљање у хемији као кључна компетенција за 21. век, проф. др Јасна Адамов, Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет

15:35 – 16:30

Радионица I (Сала за седнице) Способност критичког размишљања код наставника хемије, проф. др Јасна Адамов, Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет

Радионица II (рачунарска лабораторија), Групни рад у онлајн окружењу, доц. др Биљана Томашевић и Лидија Ралевић, мастер професор хемије, Универзитет у Београду – Хемијски факултет

ДРУГИ ДАН: 25. април 2024. (сала за седнице)

9:00 – 9:35
Пленарно предавање: Едукација о прехрамбеним навикама младих, др Олгица Мартинис, Агенција за одгој и образовање, Република Хрватска

9:35 – 10:10
Пленарно предавање: Откриће и развој антивирусних лекова: пример херпес вируса, др Живота Селаковић, Универзитет у Београду – Хемијски факултет

10:10 – 10:45
Пленарно предавање: Употреба информационо-комуникационих технологија (ИКТ) и алата на часовима хемије, доц. др Ениса Селимовић, Државни универзитет у Новом Пазару – Природно-математичке науке

10:45 – 11:00
Пауза

11:00 – 11:35
Пленарно предавање: Анализа ставова студената хемије Природно-математичког факултета о наставничком позиву и професији, в. проф. др Саша Хорват, Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет

11:35 – 12:10
Пленарно предавање: Хемијско коферче за експерименте у 8. разреду основне школе, проф. др Данијела Костић, Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет

12:10 – 12:25
Пауза

12:25 – 14:00
Усмена саопштења, председава в. проф. др Саша Хорват

14:00 – 14:45
Ручак (Библиотека)

14:45 – 15:20
Пленарно предавање: Анализа резултата ученика основне школе на Републичком такмичењу из хемије 2023. године, в. проф. др Душица Родић, Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет

15:20 – 16:00
Разговори:
– Такмичења из хемије
– Закључци панел дискусије: Проблеми наставе хемије у доуниверзитетском и универзитетском образовању и како их превазићи

Модератори:
проф. др Душан Сладић, Универзитет у Београду – Хемијски факултет
проф. др Нико Радуловић, Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет
проф. др Сузана Јовановић Шанта, Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет

16:00 – 16:30
Евалуација и затварање скупа

Scroll to Top