Program

PRVI DAN: 24. april 2023.

9:00 – 9:15
Otvaranje skupa (Sala za sednice):
Dekan Univerziteta u Beogradu‐Hemijskog fakulteta, prof. dr Goran Roglić
Predsednik Srpskog hemijskog društva, prof. dr Dušan Sladić
Potpredsednik Srpskog hemijskog društva i predsednik Srpskog hemijskog društva‐Hemijskog društva Vojvodine, prof. dr Suzana Jovanović Šanta

9:15 – 9:55
Plenarno predavanje (Sala za sednice): Hemija sreće!
V. prof. dr Milan R. Nikolić, Univerzitet u Beogradu ‐ Hemijski fakultet

9:55 – 10:35
Plenarno predavanje (Sala za sednice): Ispod radara ili o učeničkim koncepcijama
V. prof. dr Draginja Mrvoš Sermek, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno‐matematički fakultet

10:35 – 10:50
Pauza

10:50 – 11:30
Plenarno predavanje (Sala za sednice): Trendovi u douniverzitetskom obrazovanju u oblasti hemije u svetu i kod nas
Prof. dr Dragica D. Trivić, Univerzitet u Beogradu ‐ Hemijski fakultet

11:30 – 12:10
Plenarno predavanje (Sala za sednice): Razvijanje preduzetničkih kompetencija učenika primenom savremenih metoda nastave hemije
Doc. dr Jelena Đurđević Nikolić, Univerzitet u Kragujevcu, Prirodno‐matematički fakultet

12:10 – 12:25
Pauza

12:25 – 13:05
Plenarno predavanje (Sala za sednice): Predlog eksperimenata za određivanje odabranih fizičko‐hemijskih konstanti u nastavi hemije
Doc. dr Saša Horvat, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno‐matematički fakultet

13:05 – 13:45
Plenarno predavanje (Sala za sednice): Gejmifikacija nastave hemije
Prof. dr Jasna Adamov i dr Stanislava Olić Ninković, naučni saradnik, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno‐matematički fakultet

13:45 – 14:00
Saopštenje (Sala za sednice): Naučni skup povodom 175 godina od rođenja Sime Lozanića: Doprinos Sime Lozanića nauci, obrazovanju, privredi i društvu
Prof. dr Snežana Bojović i Slađana Savić, master hemičar, Univerzitet u Beogradu ‐ Hemijski fakultet

14:00 – 15:00
Ručak (Sala za sednice)

15:00 – 16:00
Radionica I (Sala za sednice): Escape classroom u ponavljanju i utvrđivanju hemijskih nastavnih sadržaja
Prof. dr Jasna Adamov, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno‐matematički fakultet
Radionica II (Računarska laboratorija): Can You Tube It? Priprema i primena video‐materijala u nastavi hemije
Doc. dr Biljana Tomašević i Lidija Ralević, master profesor hemije, Univerzitet u Beogradu ‐ Hemijski fakultet

DRUGI DAN: 25. april 2023.

9:00 – 9:40
Plenarno predavanje (Sala za sednice): Primena testova kontrolisanih i slobodnih asocijacija u nastavi hemije
Doc. dr Tamara Rončević, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno‐matematički fakultet

9:40 – 10:20
Plenarno predavanje (Sala za sednice): Periodni sistem elemenata kroz istoriju
Prof. dr Danijela Kostić, Univerzitet u Nišu, Prirodno‐matematički fakultet

10:20 – 10:35
Pauza

10:35 – 11:15
Plenarno predavanje (Sala za sednice): Hemija kao deo društva kroz vekove – nastavno iskustvo sa studentima Karlovog Univerziteta u Pragu
Doc. dr Vesna Milanović Maštrapović, Univerzitet u Beogradu ‐ Hemijski fakultet

11:15 – 11:55
Plenarno predavanje (Sala za sednice): Neophodna znanja biohemije da bi se zdravo živelo ‐ kako odabrati i predstaviti učenicima prave teme
Prof. dr Suzana Jovanović Šanta, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno‐matematički fakultet

11:55 – 12:10
Pauza

12:10 – 14.30
Usmena saopštenja (Sala za sednice) predsedava doc. dr Saša Horvat
Šta osnovci misle o sadržajima industrijske i primenjene hemije u nastavi hemije
Miloš S. Kozić, master profesor hemije, Osnovna škola „Ujedinjene nacije“, Beograd;
prof. dr Dragica D. Trivić, Univerzitet u Beogradu ‐ Hemijski fakultet
Stavovi osmaka o učenju hemije u okviru virtuelne posete prehrambenoj industriji i proizvodnji voćnih sokova
Miloš S. Kozić, master profesor hemije, Osnovna škola „Ujedinjene nacije“, Beograd; prof. dr Dragica D. Trivić, Univerzitet u Beogradu ‐ Hemijski fakultet
Primer projekta u nastavi hemije srednjih škola
Filip Stašević; doc. dr Jelena Đurđević Nikolić, Univerzitet u Kragujevcu, Prirodno‐matematički fakultet
Hemija i prirodne nauke na e‐twinning portalu
dr Snežana Kalamković, OŠ „Prva vojvođanska brigada“, Novi Sad; Vesna Prekrpović, OŠ „Ivo Lola Ribar“, Novi Sad
 Hemija u Eko‐školi
Ljubinka Zarkov, OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“, Svilajnac
Hemija i likovna umetnost: sinteza pigmenta berlinskog plavog i njegova primena
Slađana Savić, master hemičar; prof. dr Ksenija Stojanović; Nebojša Radović, Univerzitet u Beogradu ‐ Hemijski fakultet
Značaj hemijskih sadržaja za obrazovne profile srednje medicinske struke
Danica Rašić; doc. dr Saša Horvat; doc. dr Tamara Rončević; v. prof dr Dušica Rodić, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno‐matematički fakultet
Miskoncepcije učenika osnovnih škola u vezi sa strukturom, svojstvima i promenama supstanci
Vuk Spasić, Lidija R. Ralević, master profesor hemije, prof. dr Dragica D. Trivić, doc. dr Biljana Tomašević, Univerzitet u Beogradu ‐
Hemijski fakultet

14:30 – 15:30
Razgovori (Sala za sednice):
Takmičenja iz hemije i druge aktivnosti SHD na unapređivanju nastave i učenja hemije

Moderatori:

  • Prof. dr Dušan Sladić, Univerzitet u Beogradu ‐ Hemijski fakultet
  • Prof. dr Niko Radulović, Univerzitet u Nišu, Prirodno‐matematički fakultet
  • Prof. dr Suzana Jovanović Šanta, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno‐matematički fakultet

15:30 – 16:00
Evaluacija i zatvaranje skupa

Scroll to Top