АПРИЛСКИ ДАНИ 2023

32. Стручно усавршавање за наставнике хемије и 4. Конференција методике наставе хемије

  Одлуком Завода за унапређивање образовања и васпитања (189-4/2023) признаје се као облик сталног стручног усавршавања.

  МЕСТО ОДРЖАВАЊА: Универзитет у Београду – Хемијски факултет Студентски трг 12-16, Београд
  ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА: 24. и 25. април 2023. године

  Позивају се наставници хемије и истраживачи у области наставе хемије да учествују у раду скупа. Апстракти усмених презентација (саопштења) могу се послати за следеће теме:

  • Учење хемије кроз истраживање и решавање проблема
  • Учење хемије у различитим контекстима
  • ИКТ у настави и учењу хемије
  • Интердисциплинарни приступ у настави предмета природних наука
  • Хемијска писменост и хемијски језик
  • Учење хемије и проверавање постигнућа
  • Заблуде ученика у хемији
  • Репрезентације у хемији
  • Игра у настави хемије
  • Зелена настава хемије

  Апстракте треба припремити према обрасцу: Преузмите Образацзаписање_апстракта.

  Апстракт послати на е-адресу bsteljic@chem.bg.ac.rs до 31. марта 2023. године.

  Scroll to Top