Секција за медицинску хемију

Година оснивања: 2008.
Председник: Др Игор Опсеница, Универзитет у Београду – Хемијски факултет
Секретар: Др Марио Златовић, Универзитет у Београду – Хемијски факултет

Секција за медицинску хемију, основана 26. фебруара 2008. године, постала је пуноправна чланица Европске федерације за медицинску хемију и хемијску биологију (European Federation for Medicinal chemistry and Chemical biology, EFMC) у оквиру двадесетог међународног симпозијума медицинске хемије одржаног у Бечу исте године (20th EFMC-ISMC). У оквиру научно-истраживачког рада, чланови секције се фокусирају на дизајн као и на синтезу библиотека једињења активних на еукариотске патогене, вирусе, бактерије и ћелије рака. Такође, један од важних аспеката истраживања у области медицинске хемије је и разумевање механизама дејства једињења у биолошким системима. Чланови секције редовно представљају резултате истраживања на Саветовању Српског хемијског друштва као и на међународним симпозијумима у организацији EFMC.

Извештај о раду за 2022. годину
Scroll to Top