Секција за хемију животне средине

Година оснивања: 1982.
Председник: Др Владимир Бешкоски, Универзитет у Београду – Хемијски факултет
Потпредседник: Др Маја Турк Секулић, Универзитет у Новом Саду – Факултет техничких наука
Потпредседник: Др Ивана Иванчев-Тумбас, Универзитет у Новом Саду – Природно-математички факултет
Потпредседник: Др Илија Брчески, Универзитет у Београду – Хемијски факултет
Секретари: Др Сања Живковић, Универзитет у Београду – Институт за нуклеарне науке „Винча“
Координатор за промоцију секције: Др Константин Илијевић, Универзитет у Београду – Хемијски факултет
Помоћник координатора: Слађана Савић, Универзитет у Београду – Хемијски факултет
Помоћник координатора: Др Александра Тубић, Универзитет у Новом Саду – Природно-математички факултет

Секцију за хемију животне средине, која данас броји више од 100 чланова, основао је 1982. године професор Петар Пфендт који је био први председник Секције, кога је наследио професор Драган Веселиновић све до 2005. године. Председничку функцију је преузео професор Бранимир Јованчићевић 2006. године до 2009, када га је наследио др Бојан Радак 2010. до 2019. године. Председник Секције за хемију животне средине од 2020. године је професор Владимир П. Бешкоски. Данас је секција мрежа научника свих универзитета у Србији који интензивно размењују информације између себе, али и са широм јавношћу. Секција има своје делегате у ACE, EuChemS DCE, SETAC и IUPAC (хемија и животна средина) дивизијама. Поред тога, Секција негује комуникацију са надлежним регионалним, националним и међународним институцијама у области заштите животне средине.

Секција је од 1985. године организатор Симпозијума ХЕМИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ. Установљен је као национални скуп са могућношћу учешћа научника из иностранства. До сада је одржано једанаест скупова у Београду (1985. год.), Врњачкој Бањи (1993. 1995. и 1998. год.), Зрењанину (2001. год.), Крушевцу (2003. и 2018. год.), Тари (2008. год.), Вршцу (2013. год.), Палићу (2015. год.) и Кладову (2023. год.). Током свих ових година, суочавајући се са разним изазовима, Симпозијум је мењао називе, али је успео да очува квалитет и унапреди свој значај за научну заједницу и друштво у целини. Истраживачи, научници и стручњаци који се баве различитим аспектима хемије животне средине препознали су могућности које Симпозијум пружа као јединствена платформа за размену идеја, најновијих научних достигнућа и технолошких иновација. То је резултирало све већим бројем учесника током година.

Поред тога, чланови Секције посвећени су промоцији науке и одговорни су уредници Секције за хемију животне средине издања JSCS. До данас, Секција је организовала више округлих столова на којима су учествовали међународно признати научници широм света, многа предавања домаћих и страних стручњака и радионице. Поводом Јубилеја 125 година СХД и 40 година секције њени чланови су одржали четрнаест јавних предавања о сопственим истраживањима и неким од најважнијих изазова са циљем да се покаже садашња улога и потенцијал Хемије животне средине у друштву. Главне области истраживања које се негују у оквиру секције су: анализа, судбина и понашање загађујућих супстанци у животној средини, ремедијација загађених локалитета, интеграција зелене хемије и технологије у заштиту животне средине, процена ризика, превенција загађења, регулатива и мишљење јавности у области заштите животне средине, хемија животне средине у различитим образовним програмима и унапређени третмани отпадних токова и нове зелене технологије.

Извештај о раду за 2022. годину
Scroll to Top