Секција за керамику

Година оснивања: 1964.
Председник: Др Ђорђе Вељовић, Технолошко-металуршки факултет, Универзитет у Београду
Секретар: Др Лидија Радовановић, Иновациони центар Технолошко-металуршког факултета, Универзитет у Београду

Чланови Секције за керамику Српског хемијског друштва баве се керамичким материјалима добијеним како конвенционалним, тако и савременим методама, као и новим хибридним материјалима на керамичкој основи, али и композитима са учешћем керамичке фазе на металним, стакленим или полимерним основама. Значајне аспекте представљају синтеза, својства и карактеризација нових мултифункционалних керамичких материјала за примену у различитим областима индустрије, електроници, информационим технологијама, медицини, фармацији, заштити животне средине, али и основна теоријска истраживања, пројектовање и моделовање нових керамичких материјала и процеса који воде ка њиховом добијању. Истраживања чланова Секције за керамику припадају следећим областима:

  • оксидна керамика,
  • неоксидна керамика,
  • биокерамика,
  • електрокерамика,
  • традиционална керамика,
  • наноструктурна керамика,
  • композитни материјали на керамичкој основи или са учешћем керамичке фазе,
  • компјутерски прорачуни и моделовање керамичких материјала, итд.

Резултати истраживања из наведених области саопштени су и награђивани на великом броју реномираних међународних и националних конференција, а стално усавршавање чланова Секције постиже се студијским посетама и обукама на истакнутим универзитетима и институтима у Европи и свету.

Извештај о раду за 2022. годину
Scroll to Top