Реформа хемије

Српско хемијско друштво (СХД) је покренуло иницијативу за реформу наставе хемије у доуниверзитетском образовању, реформу која би била на корист ученика, али и појединаца и целог друштва.

Фонд часова хемије у средњим школама се континуално смањује, нарочито у средњим стручним школама и на друштвеним смеровима у гимназијама. Такође се смањује број стручних предмета базираних на хемији, које могу да предају хемичари. Као општеобразовни предмет Хемија ученицима треба да пружи знања потребна за свакодневни живот у савременом свету, у којем су окружени хемијским производима. Такође представља основу за стручне предмете и омогућава ученицима наставак школовања. Сходно томе, ученици након завршавања средње стручне школе по плановима и програмима са смањеним фондом часова хемије имају знања из хемије недовољна за компетентно бављење струком, док ученици гимназија имају недовољно познавање хемије за студије на којима се изучава хемија.

У оквиру и на иницијативу СХД је формирана Радна група за реформу наставе хемије. Радну групу чине наставници у основним и средњим школама и на факултетима. Тимови у оквиру Радне групе анализирају планове и програме и предлажу њихове измене. Обједињене анализе и предлоге руководство СХД доставиће на разматрање Националном просветном савету (НПС), чиме ће се покренути иницијатива за реформу наставе хемије у доуниверзитетском образовању.

Позивамо заинтересоване колеге да се укључе у ову активност СХД, те да се сви заједно, у оквиру свог стручног друштва, упустимо у борбу за статус предмета Хемија у школама, али и за статус хемије генерално!

Осим што смо свесни потребе за тим, такође имамо и моралну обавезу, с обзиром на то да Друштво ове године обележава 125. годишњицу од оснивања, а да је један од основних задатака СХД управо промовисање хемије.

Као потврду тога наводимо речи проф. Симе Лозанића, једног од оснивача СХД:

Знање хемијско нужно је сваком човеку јер свакога тренутка у животу нашем на хемијске појаве наилазимо, па ће нам без знања хемијског остати мистериозне; и сам живот наш друго није до продукт неких физичких и хемијских појава, па и тога ради, да бисмо свеснији били свога живота, нужно нам је знање хемијско.
Симa Лозанић, Један од оснивача СХД-а

Погледајте како медији прате иницијативу Друштва:

Портали

Новости , 29.8.2022.
https://www.novosti.rs/c/obrazovanje/vesti/1149218/srpsko-hemijsko-drustvo-reformisati-nastvu-hemije

Danas, 29.8.2022.
https://www.danas.rs/vesti/drustvo/srpsko-hemijsko-drustvo-pokrenulo-inicijativu-za-reformu-nastave-hemije-u-skolama/

021.rs, 16.10.2022.
https://www.021.rs/story/Info/Srbija/320008/Inicijativa-Srpskog-hemijskog-drustva-Potrebna-reforma-nastave-hemije-fond-casova-se-smanjuje.html

Vesti.rs, 16.10.2022.
https://www.vesti.rs/Razno/Inicijativa-Srpskog-hemijskog-drustva-Potrebna-reforma-nastave-hemije-fond-casova-se-smanjuje.html

Blic, 17.10.2022.
https://www.blic.rs/vesti/drustvo/u-osnovnim-i-srednjim-skolama-pokrenuta-inicijativa-za-reformu-nastave-hemije/4xshtmz

24sedam.rs, 17.10.2022.
https://24sedam.rs/drustvo/vesti/168766/hemicari-traze-reformu-u-skolama-zabrinjava-sto-se-smanjuje-broj-casova-hemije-u-srednjim-skolama/vest

pressreader.com, 18.10.2022.
https://www.pressreader.com/serbia/blic/20221018/281715503531921

Nova ekonomija, 27.10.2022.
https://novaekonomija.rs/vesti-iz-zemlje/hemija-polako-nestaje-iz-skola-hemicari-reagovali

Новости, 27.10.2022.
https://www.novosti.rs/c/obrazovanje/vesti/1167145/vise-casova-hemije-inicijativa-srpskog-hemijskog-drustva

Naslovi.net, 27.10.2022.
https://naslovi.net/2022-10-27/nova-ekonomija/hemija-polako-nestaje-iz-skola-hemicari-reagovali/31860673

NSreporter.rs, 27.10.2022.
https://www.nsreporter.rs/2022/10/pocinje-borba-za-opstanak-predmeta-hemija-u-douniverzitetskom-obrazovanju-srbije/

Energija balkana, 28.10.2022.
https://energijabalkana.net/borba-za-opstanak-predmeta-hemija-u-douniverzitetskom-obrazovanju-srbije/

Atastars.rs, 28.10.2022.
https://www.atastars.rs/vesti-ostalo/u-trendu/326249-borba-za-opstanak-hemije-u-douniverzitetskom-obrazovanju/

Телевизија:

5.9.2022. | Јутарњи програм РТС – Kако заволети физику и хемију
Ретки су професори који су хемију тако предавали да је ђаци чак и заволе. О томе како заволети хемију говорили су професорка Природно-математичког факултета у Новом Саду Сузана Јовановић-Шанта, координатор Радне групе за реформу наставе хемије професора хемије из Десете гимназије у Београду, Јовица Плавшић, чији ђаци са лакоћом уписују факултете где се на пријемном полаже баш хемија.

25.10.2022. | Јутарњи програм РТВ
Координатор Радне групе СХД за реформу наставе хемије, проф. др Сузана Јовановић-Шанта, гостовала је у јутарњем програму РТВ Војводине где је говорила о потреби за променама у настави хемије у средњим школама ради постизања бољих знања и компетенција ученика.
http://streaming.ninamedia.rs/uploads/dtmp4.php?src=/2022/10/25/FE437BD1-80BA-437E-B189-F729461E4303

31.10.2022 | K1- Уранак 1 – О реформи наставе хемије. Зашто је хемија важна?
О значају квалитетног формалног образовања, које омогућава сваком ученику да стекне фундаментално образовање и научну, математичку и општу писменост, неопходну сваком појединцу, као и о борби Радне групе Српског хемијског друштва (СХД) за реформу наставе хемије, говорила је проф. др Драгица Тривић. Проблеми и изазови са којима се појединци срећу у свакодневном животу и бављењу струком су многобројни и разноврсни, па се знање хемије препоручује и требало би га омогућити формалним образовањем. Знање хемије неопходно је и за наставак школовања на многим факултетима. Према резултатима међународног ПИСА тестирања, ученици из Србије су показали значајно нижа постигнућа у односу на ученике из других земаља.

05.11.2022. | ТВ KCN
О иницијативи Радне групе Српског хемијског друштва (СХД) за реформу наставе хемије у доуниверзитетском образовању и о иницијативи факултета који школују наставнике природних наука да се у нашој земљи обезбеди образовање квалитетног, компетентног и признатог наставног кадра у хемији и другим природним наукама говорио је проф. др Горан Роглић, декан Хемијског факултета Универзитета у Београду.

14.11.2022. | Мозаик, РТВ Kрагујевац
Професори факултета на којима се раеализују студијски програми којима се школују професоре хемије, удружени са наставницима хемије који предају хемију у основним и средњим школама у оквиру Српског хемијског друштва (СХД) залажу се за реформу наставе хемије у доуниверзитетском образовању. О раду Радне групе СХД, као и о потреби за знањем хемије ученика који завршавају средњу школу, говори за ТВ Крагујевац проф. др Јована Богојески са Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу (23:18 – 33:44 мин).

25.11.2022. | Палета, РТВ Војводине
Рената Бесу Петровић, професорка хемије, која је студије хемије завршила на Природно-математичком факултету Универзитета у Новом Саду, предаје хемију на румунском језику у две основне школе. Активан је члан Радне групе Српског хемијског друштва (СХД) за реформу наставе хемије у доуниверзитетском образовању. У емисији на румунском језику говори о потреби да се помогне и наставницим и ученицима, да би ученици усвојили знања из хемије, потребна свима. Проф. др Сузана Јовановић-Шанта са Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду, координатор Радне групе СХД за реформу наставе хемије и потпредседник СХД говори о предлогу Радне групе СХД да се настава хемије реформише и о томе да је СХД, као стручно друштво хемичара, најкомпетентније да препоручи фонд часова и садржај предмета Хемија у различитим образовним профилима. (35-41. минут)
Њихово гостовање можете погледати на овом линку: https://media.rtv.rs/sr_ci/paleta-rumunski/78771

29.11.2022. | Нaучни пoртaл РTС
У емисији РТС-а Научни портал било је речи о неопходности учења хемије у средњим стручним школама, потреби за учењем хемије уопште, иницијативи Српског хемијског друштва за реформу наставе хемије, говоре проф. др Сузана Јовановић-Шанта са Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду и проф. др Драгица Тривић са Хемијског факултета Универзитета у Београду.
Њихово гостовање можете погледати на овом линку: https://youtu.be/ZpzZM7biHXI

4.12.2022. | TВ Нoвa С
Колико је хемијска писменост важна за квалитетан живот сваке особе и за стручно обављање посла, као и шта би требало мењати у нашем образовном систему, објаснила је Славица Љубојевић, професорка хемије у Средњој медицинској школи у Београду.
Њено гостовање можете погледати на линку: https://youtu.be/oSFxdYKGL3k

Радио:

24.11.2022. 13:05 | Корак ка науци, Радио Београд 1
У емисији Корак ка науци Радио Београда гостовале су проф. др Сузана Јовановић-Шанта са Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду, координатор Радне групе СХД за реформу наставе хемије, проф. др Драгица Тривић са Хемијског факултета Универзитета у Београду и професорка Хемије Весна М. Митровић из Трговачке школе у Београду. Ова емисија прати иницијативу Српског хемијског друштва и корача ка реформи наставе хемије у доуниверзитетском образовању са Радном групом СХД. Шта је то што би требало променити у настави хемије у средњим школама да би ученици стекли знања и вештине из хемије, које су им потребне да би се успешно и безбедно бавили својом струком, шта им је неопходно за свакодневни живот, а шта им образовни систем омогућује да науче током формалног школовања, као и са каквим се проблемима се срећу ученици и наставници хемије, биле су, између осталог, теме разговора у емисији.
Њихово гостовање можете послушати на овом линку:
https://www.rts.rs/page/radio/sr/story/23/radio-beograd-1/5030477/korak-ka-nauci.html

08.12.2022. | Кoрaк кa нaуци, Рaдиo Бeoгрaд 1
Проф. др Душан Сладић са Хемијског факултета Универзитета у Београду, председник СХД, Александар Ђорђевић, истраживач-сарадник са Института за општу и физичку хемију Универзитета у Београду, и Видак Раичевић, истраживач-сарадник са Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду, били су гости у емисији Корак ка науци Радио Београда. Ова емисија прати иницијативу Српског хемијског друштва и корача ка реформи наставе хемије у доуниверзитетском образовању са Радном групом СХД. Између осталог, изнете су информације о томе колико ученици млађег узраста уживају у хемијским експериментима у оквиру промотивних активности на факултетима и у школама, о чему говори Александар Ђорђевић, који учествује у пројекту хемијског факултета Отворена врата, на којем хиљаде деце свих узраста већ годинама први пут долази у додир са ‘хемијском магијом’. Видак Раичевић предаје Хемију ученицима специјалног одељења Гимназије Јован Јовановић Змај у Новом Саду за ученике посебних склоности ка биологији и хемији, па са аспекта наставника наводи шта је то што је уочио код ученика, што их је усмерило ка биологији и хемији и шта је то што воле у овим наукама, као и о томе са колико се воље и жеље за знањем хемије ученици припремају и учествују на такмичењима. Ученици средњих школа од 2012. године учествују на Хемијској олимпијади. Од тада до данас сваке године постижу одличне резултате – освајају медаље и бивају међу најбољим такмичарима из целог света. За ово престижно такмичење ученике припремају проф. др Нико Радуловић са ПМФ Универзитета у Нишу и проф. др Душан Сладић.
Њихово гостовање можете послушати на овом линку:
http://streaming.ninamedia.rs/uploads/dtmp3.php?src=/2022/12/12/E23B9A65-42F5-48AA-9A11-ED1B886E7CC0

Scroll to Top