Промоција хемије

Један од важних задатака Српског хемијског друштва је промоција хемије.

Истраживања показују да је хемија, према мишљењу наших ученика, један од наставних предмета најтежих за учење, како у основној, тако и у средњој школи. Такође, ученици хемију не сматрају важном за свакодневни живот, као ни за будуће занимање. Због тога, промоција науке генерално, па и промоција хемије, је веома важна, а подразумева  ширење научне културе и научне писмености, као и указивање на различите вредности науке повезивањем истраживача са другим актерима. Члaнови СХД имају различите активности, којима промовишу хемију међу ученицима и уопште.

Scroll to Top