Promocija hemije

Jedan od važnih zadataka Srpskog hemijskog društva je promocija hemije.

Istraživanja pokazuju da je hemija, prema mišljenju naših učenika, jedan od nastavnih predmeta najtežih za učenje, kako u osnovnoj, tako i u srednjoj školi. Takođe, učenici hemiju ne smatraju važnom za svakodnevni život, kao ni za buduće zanimanje. Zbog toga, promocija nauke generalno, pa i promocija hemije, je veoma važna, a podrazumeva  širenje naučne kulture i naučne pismenosti, kao i ukazivanje na različite vrednosti nauke povezivanjem istraživača sa drugim akterima. Članovi SHD imaju različite aktivnosti, kojima promovišu hemiju među učenicima i uopšte.

Scroll to Top