Програм

60. Саветовање Српског хемијског друштва

* Коначна везија програма, имена и слике пленарних предавача и предавача по позиву биће достављени накнадно

Програм Саветовања обухвата следеће научне области:

 • АХ – Аналитичка хемија
 • БХ – Биохемија
 • ЕХ – Електрохемија
 • ЗХ – Зелена хемија
 • МХ – Медицинска хемија
 • НИХ – Настава и историја хемије
 • НХ – Неорганска хемија
 • ОХ – Органска хемија
 • ТХ – Теоријска хемија
 • ФХ – Физичка хемија
 • ХЖС – Хемија животне средине
 • ХИ – Хемијско инжењерство
 • ХТМ – Хемија и технологија материјала
 • ХТХ – Хемија и технологија хране
 • ТИ – Текстилно инжењерство

Прелиминарни програм

Скраћенице:

 • ПП – Пленарно предавање,
 • ППП – Предавање по позиву,
 • СП – Представљање спонзора,
 • УС – Усмено саопштење.

Субота, 8. јун

09:00-13:00 Регистрација и постављање постера

10:00-10:30 Свечано отварање

10:30-11:45 Свечано отварање
Председавајући: Душан Сладић

10:30-11:15
Др Свилен Симеонов
Институт за Органску хемију са центром за Фитохемију, Бугарска Академија Науке, Софија, Бугарска
Transformations and applications of biomass-derived C5 and C6-furanic platform chemicals

11:15-11:45
Др Драган Златковић

Природно-математички факултет у Нишу – Универзитет у Нишу
О конфигурацији природних 2,6-циклокупаран-3-ола: коначно разрешење спорне ситуације

11:45-12:15 Пауза за кафу

12:15-13:15 Сесија 2
Председавајући: Нико Радуловић

12:15-12:45
Др Миха Буклески
Природно математички факултет, Институт за хемију, Скопље, РС Македонија
Hybrid organic-inorganic perovskites: synthesis and spectroscopic properties

12:45-13:15
СП-1

13:15-14:45 Постерска сесија 1 и пауза за ручак
(АХ, НИХ, ЕХ, ФХ, ХТХ, ХТМ, ХЖС, ХИ, ТХ, ЗХ)

14:45-16:45 Сесија 3
Председавајући: Члан научног одбора СХД-а

14:45-15:15
Др Татјана Тртић-Петровић
Институт за нуклеарне науке „Винча“, Институт од националног значаја за Републику Србију – Универзитет у Београду
Зелене екстракционе методе: прогрес и изазови

15:15-16:45 Панел дискусија
Zelena hemija – aktivnosti i izazovi
Проф. др Славица Ражић, Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет, члан IUPAC комисије за зелену хемију и одрживи развој,
Проф. др Игор Опсеница, Универзитет у Београду – Хемијски факултет, професор на предмету Зелена хемија,
др Маријана Поњавић, виши научни сарадник, Универзитет у Београду – Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Група за екобиотехнологију и развој лекова,
др Јелена Милић, виша научна сарадница, Универзитет у Београду – ИХТМ, координатор тима на пројекту ГЛОБАЛНИ ПРОГРАМ ЗА ЗЕЛЕНУ ХЕМИЈУ И ИНОВАЦИЈЕ.
Игор Петровић, компанија Е-Рециклажа 2010, менаџер сакупљања.

16:45-17:45 Сесија 4
Председавајући: Члан научног одбора СХД-а

16:45-17:00
УС-1

17:00-17:15
УС-2

17:15-17:30
УС-3

17:30-17:45
Др Марко Родић
Природно-математички факултет – Универзитет у Новом Саду
Кристална структура новог хибрида фероцена и тиазол[3,4-a]пиразин-5,8-диона

20:00 Свечана вечера

Недеља, 9. јун

09:00-13:00 Регистрација и постављање постера

10:00-11:15 Сесија 5
Председавајући: Члан научног одбора СХД-а

10:00-10:45
ПП-2

10:45-11:15
Др Мирјана Радановић
Природно-математички факултет – Универзитет у Новом Саду
Координациона хемија Шифових база – примена у соларним технологијама

11:15-12:00 Пауза за кафу

12:00-13:45 Сесија 6
Председавајући: Члан научног одбора СХД-а

12:00-12:30
Др Татјана Анђелковић
Природно-математички факултет у Нишу – Универзитет у Нишу
Фталати: извори, миграција, одређивање и штетно дејство

12:03-13:00
Др Душица Родић
Природно-математички факултет – Универзитет у Новом Саду
Вишеструки показатељи ученичких постигнућа у хемији

13:00-13:45 Панел дискусија
Настава хемије – активности, резултати и изазови

13:45-15:15 Постерска сесија 2 и пауза за ручак
(МХ, БХ, НМ, НХ, ОХ, ТИ, ТХ)

15:15-16:45 Сесија 7
Председавајући: Члан научног одбора СХД-а

15:15-15:30
УС-5

15:30-15:45
УС-6

15:45-16:00
УС-7

16:00-16:15
УС-8

16:15-16:30
УС-9

16:30-16:45
УС-10

16:45-17:15 Награде и свечано затварање

Scroll to Top