Одбори

59. Саветовање Српског хемијског друштва

Научни одбор

 1. Даниела Шојић Меркулов, редовни професор, председник; Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 2. Душан Сладић, редовни професор, Универзитет у Београду — Хемијски факултет
 3. Весна Мишковић Станковић, редовни професор, Универзитет у Београду — Технолошко-металуршки факултет
 4. Олгица Недић, научни саветник, Институт за примену нуклеарне енергије ИНЕП, Универзитет у Београду
 5. Драгица Тривић, редовни професор, Универзитет у Београду — Хемијски факултет
 6. Слађана Алагић, редовни професор, Универзитет у Београду — Технички факултет у Бору
 7. Снежана Рајковић, редовни професор, Природно-математички факултет, Универзитет у Крагујевцу
 8. Александар Бојић, редовни професор, Универзитет у Нишу — Природно-математички факултет
 9. Душанка Милојковић Опсеница, редовни професор, Универзитет у Београду — Хемијски факултет
 10. Дејан Опсеница, научни саветник, Универзитет у Београду — Институт за хемију, технологију и металургију
 11. Маја Радетић, редовни професор, Универзитет у Београду — Технолошко-металуршки факултет
 12. Бранка Петковић, редовни професор, Природно-математички факултет, Универзитет у Приштини
 13. Љиљана Војиновић Јешић, редовни професор, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 14. Игор Опсеница, редовни професор, Универзитет у Београду — Хемијски факултет
 15. Милан Вранеш, редовни професор, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 16. Биљана Шмит, виши научни сарадник, Институт за информационе технологије Крагујевац, Унивезитет у Крагујевцу
 17. Сања Панић, виши научни сарадник, Технолошки факултет, Универзитет у Новом Саду
 18. Јована Француз, ванредни професор, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 19. Иван Ристић, ванредни професор, Технолошки факултет, Универзитет у Новом Саду
 20. Милена Крстић, ванредни професор, Универзитет у Београду — Факултет ветеринарске медицине
 21. Весна Деспотовић, ванредни професор, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 22. Драгана Томашевић Пилиповић, ванредни професор, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 23. Марија Николић, ванредни професор, Универзитет у Београду — Технолошко-металуршки факултет
 24. Бранислав Шојић, доцент, Технолошки факултет, Универзитет у Новом Саду
 25. Тамара Премовић, научни сарадник, Технолошки факултет, Универзитет у Новом Саду

Организациони одбор

 1. Сузана Јовановић-Шанта, редовни професор, председник; Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 2. Срђан Милетић, виши научни сарадник, Унивезитет у Београду — Институт за хемију, технологију и металургију
 3. Зорица Стојановић, ванредни професор, Технолошки факултет, Универзитет у Новом Саду
 4. Бојана Срећо Зеленовић, ванредни професор, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 5. Ксенија Павловић, ванредни професор, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 6. Александар Окљеша, ванредни професор, Природно-математички факултет,Универзитет у Новом Саду
 7. Мирјана Радановић, ванредни професор, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 8. Тамара Иветић, виши научни сарадник, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 9. Станисалава Олић Нинковић, научни сарадник, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 10. Даница Јовић, научни сарадник, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 11. Мирјана Петронијевић, научни сарадник, Технолошки факултет, Универзитет у Новом Саду
 12. Ружица Ждеро Павловић, доцент, Пољопривредни факултет Универзитет у Новом Саду
 13. Софија Бекић, научни сарадник, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 14. Снежана Паповић, доцент, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 15. Јелена Бајац, асистент са докторатом, Технолошки факултет, Универзитет у Новом Саду
 16. Ана Ђуровић, асистент са докторатом, Технолошки факултет, Универзитет у Новом Саду
 17. Татјана Јурић, асистент са докторатом, Пољопривредни факултет, Универзитет у Новом Саду
 18. Татјана Мајкић, асистент, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 19. Јелена Танасић, истраживач сарадник, Технолошки факултет, Универзитет у Новом Саду
 20. Тијана Марјановић, истраживач приправник, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 21. Марија Костић, истраживач приправник, Технолошки факултет, Универзитет у Новом Саду
Scroll to Top