Регистрација

60. Саветовање Српског хемијског друштва

Упутство за писање апстраката

 • Апстракте на српском и енглеском језику треба доставити као један MS Word документ, максималне дужине једне стране, припремљен према упутству.
 • Аутори који представљају рад морају бити регистровани учесници.
 • Апстракт написати на српском и енглеском језику, у MS Word (2007 или новији), са једноструким проредом и „justified“ поравнањем (Ctrl+J), у А4 формату, са маргинама 2 cm (горе и лево), 6 cm (десно) и 8 cm (доле). Користите фонт Times New Roman (величина 11 pt).
 • Датотека апстракта треба да буде именована на следећи начин: шифра научне области, презиме и кључна реч по избору аутора (на пример: OH_Petrovic_Alkaloids).

Научне области и скраћенице:

АХ – Аналитичка хемија
БХ – Биохемија
ЕХ – Електрохемија
ЗХ – Зелена хемија
МХ – Медицинска хемија
НИХ – Настава и историја хемије
НХ – Неорганска хемија

ОХ – Органска хемија
ТХ – Теоријска хемија
ФХ – Физичка хемија
ХЖС – Хемија животне средине
ХИ – Хемијско инжењерство
ХТМ – Хемија и технологија материјала
ХТХ – Хемија и технологија хране

Упутство за постерске презентације

 • Постер треба да буде у портрет (усправној) оријентацији.
 • Максимална величина постера треба да буде 80 cm (ширина) и 100 cm (висина).
 • Препоручује се да најмања величина фонта буде 18 pt.
 • Све што је неопходно за постављање постера биће обезбеђено на месту за постављање постера на Саветовању.
 • Препоручује се да наслов постера буде написан и на српском и на енглеском језику.

Упутство за предаваче

Молимо предаваче да најкасније у паузи пре сесије предају своју презентацију колегама у амфитеатру. Презентација треба да буде у .ppt, .pptx или .pdf формату. Молимо да избегавате коришћење видео записа уграђених у презентацију. Ако имате видео, обавестите техничара приликом предавања презентације да га тестира пре Вашег излагања.

Молимо предаваче да воде рачуна о времену предвиђеном за излагање рада:

 • пленарна предавања: 40 минута и 5 минута за питања и дискусију;
 • предавања по позиву: 25 минута и 5 минута за питања и дискусију;
 • усмене презентације: 10 минута и 5 минута за питања и дискусију.

Котизација

 • Рок за пријаву и слање апстраката радова: 17. мај 2024.
 • Обавештења о прихватању радова: до 30. маја 2024.
 • Рок за уплату котизације: 31. мај 2024.

Износ котизације

За чланове СХД, који учествују са радом8000 РСД
За учеснике са радом, који нису чланови СХД12000 РСД
За пратеће особе3500 РСД

Котизација за учеснике са радом укључује могућност да се усмено или постером саопште резултати, материјал Саветовања, приступ свим предавањима и презентацијама, као и присуство друштвеним догађајима (излету и вечери) за учеснике који су се приликом регистрације пријавили за њих.

Котизација за пратеће особе укључује приступ свим предавањима и презентацијама, као и присуство друштвеним догађајима (екскурзије и вечере) за учеснике који су се пријавили приликом регистрације.

Подаци за уплату котизације

Услед великих измена у начину плаћања молимо вас да испоштујете наведене рокове и следеће инструкције.

Уколико има учесника са више радова, треба навести и број котизација које се плаћају на име тог учесника.

Уколико више учесника жели да заједно уплати котизације, треба навести имена свих учесника и број и врсту котизација које се плаћају том уприликом.

 1. Уколико котизацију за Вас уплаћује институција, плаћање се врши путем регистроване електронске фактуре. У пријави навести пун назив и адресу институцију која плаћа котизацију:

  Електронске фактуре институцијама ће се издавати одмах по пријему пријаве. Молимо Вас да се благовремено пријавите и обавестите рачуноводство матичног института, факултета или агенције о обавези и року плаћања.
 1. Уколико сами вршите уплату преко поште/банке, копију уплатнице сачувајте као доказ или проследите Канцеларији СХД електронском поштом на адресу: office@shd.org.rs.

  Инструкције за уплату преко поште/банке:
  Уплатилац: Име, презиме, адреса
  Сврха уплате: Котизација за 60. Саветовање СХД
  Прималац: Српско хемијско друштво, Београд
  Жиро рачун: 205-13815-62
  Позив на број: 60-СХД
 1. За уплате у еврима из иностранства
Intermediary Bank
SWIFT – BIC:
Name:
City,Country:
Correspondent Bank
DEUTDEFF
DEUTSCHE BANK AG
FRANKFURT AM MAIN, GERMANY
Account with institution
SWIFT – BIC:
Name:
Street:
City, Country:
Beneficiary’s Bank
KOBBRSBG
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD
Svetog Save 14
11000 Belgrade, Republic of Serbia
Beneficiary
IBAN/ Account Number:
Company name:
Street:
City, Country:

RS35205007080002757638
SRPSKO HEMIJSKO DRUŠTVO
KARNEDŽIJEVA 4/III
Beograd, REPUBLIC OF SERBIA

Регистрациона форма

Регистрација је затворена.

Scroll to Top