Руководство

Председник Друштва

Др Душан СЛАДИЋ,
Универзитет у Београду
Хемијски факултет
dsladic@chem.bg.ac.rs


Потпредседници Друштва

Др Сузана ЈОВАНОВИЋ-ШАНТА,
Универзитет у Новом Саду
Природно-математички факултет
suzana.jovanovic-santa@dh.uns.ac.rs

Др Мелина КАЛАГАСИДИС КРУШИЋ,
Универзитет у Београду
Технолошко-металуршки факултет
meli@tmf.bg.ac.rs

Др Игор ОПСЕНИЦА,
Универзитет у Београду
Хемијски факултет
igorop@chem.bg.ac.rs


Секретари Друштва

Др Александра ДАПЧЕВИЋ,
Универзитет у Београду
Технолошко-металуршки факултет
hadzi-tonic@tmf.bg.ac.rs

Др Јелена ТРИФКОВИЋ,
Универзитет у Београду
Хемијски факултет
jvelicko@chem.bg.ac.rs


Надзорни одбор

Др Мирјана Кијевчанин
Др Татјана Вербић
Др Александра Перић Грујић
Др Горан Роглић
Др Наталија Крстић


Комисија за јавна признања

Др Јелена Трифковић, председник
Др Ђорђе Јанаћковић
Др Срђан Рончевић
Др Весна Мишковић-Станковић
Др Ратко Јанков


Жири за доделу медаља

Др Душан Сладић, председник
Др Иван Гутман
Др Јован Јовановић
Др Живослав Тешић
Др Богдан Шолаја


Управни одбор Друштва

Чланови Управног одбора су Председник, потпредседници и секретари Друштва, као и:

Претходни Председник Друштва

Др Весна Мишковић Станковић

Председници секција Друштва

Др Ђорђе Вељовић
Секција за керамику

Др Душан Сладић
Секција за органску хемију

Др Милош Милчић
Секција за теоријску и рачунарску хемију

Милош Козић, мастер хемичар
Наставна секција

Др Снежана Станковић
Секција за хемију и технологију влакана и текстила

Др Славица Ражић
Секција за аналитичку хемију

Др Бранко Дуњић
Секција за хемију и технологију макромолекула

Др Бранимир Гргур
Електрохемијска секција

Др Владимир Бешкоски
Секција за хемију и заштиту животне средине

Др Игор Опсеница
Секција за медицинску хемију

Др Душанка Милојковић Опсеница
Секција за молекуларну науку о храни

Др Татјана Тртић Петровић
Секција за зелену хемију

Уредници часописа

Др Бранислав Николић, Journal of the Serbian Chemical Society
Др Ратко Јанков, Хемијски преглед

Председници или представници подружница Друштва

Др Слађана Алагић, Бор
Милана Брковић, Краљево
Василије Планић, Трстеник
Зоран Срећковић, Моравички округ
Др Ружица Мицић, Косовска Митровица

Представник Клуба младих хемичара Србије

Др Живота Селаковић

Изабрани чланови

Др Живослав Тешић
Др Бојана Лабан
Др Мирјана Костић
Др Игор Пашти
Др Бранислав Јованчићевић
Др Рада Баошић
Др Богдан Шолаја
Др Иванка Поповић
Др Драгица Тривић
Др Јелена Роган
Др Милош Ђуран
Др Влатка Вајс
Др Драгана Милић
Др Тања Ћирковић Величковић
Др Олгица Недић
Др Дејан Опсеница
Мирјана Марковић
Др Ирена Новаковић
Др Нико Радуловић
Др Душан Мијин
Др Снежана Рајковић
Др Немања Тришовић
Др Тамара Радетић
Др Маја Груден
Др Зорица Кнежевић Југовић
Др Сања Панић
Др Даниела Шојић Меркулов
Др Нина Финчур
Др Наташа Ђуришић-Младеновић
Др Кристиан Пастор

Scroll to Top