60. Savetovanje Srpskog hemijskog društva

Poštovane koleginice i kolege,

Sa velikim zadovoljstvom vas pozivamo na 60. Savetovanje Srpskog hemijskog društva, koje će biti održano 8. i 9. juna 2024. godine, u zgradi Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerziteta u Nišu. Učesnici iz zemlje i regiona će prezentovati i diskutovati nove rezultate svojih istraživanja iz različitih oblasti hemije i tehnologije. Naučni program će obuhvatiti plenarna predavanja, predavanja po pozivu, usmena i posterska saopštenja.

Niš je treći po veličini grad u Srbiji, smešten na reci Nišavi i predstavlja kulturni, privredni, administrativni, poslovni i univerzitetski centar jugoistočne Srbije. Vekovima važan geografski i strateški položaj je učinio da su ovaj kraj naseljavali Rimljani, Goti, Iliri, Kelti, Osmanlije, Sloveni itd. Uz bogato kulturno-istorijsko nasleđe, jugoistočna Srbija ima jedinstvenu prirodnu lepotu sa dve zadivljujuće klisure okružene živopisnom Suvom planinom koju karakteriše izuzetna biološka raznovrsnost.

Prirodno-matematički fakultet u Nišu je danas jedna od vodećih obrazovnih i naučno-istraživačkih institucija, sa preko 200 nastavnika, asistenata, saradnika i istraživača. Od svog osnivanja do danas je preko 5000 studenata diplomiralo na Fakultetu, a preko 150 studenata je doktoriralo u oblasti prirodno-matematičkih nauka. Misija Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu je obezbeđenje vrhunskog obrazovanja u oblasti prirodno-matematičkih nauka čime obezbeđuje školama, institutima, industriji i kompanijama profesore, istraživače i inženjere koji će moći da odgovore stalno rastućim naučnim, tehnološkim i istraživačkim izazovima. Misija Fakulteta se ostvaruje preko 6 departmana među kojima je jedan od najstarijih Departman za hemiju. Zahvaljujući Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu, Univerzitet u Nišu je visoko ocenjen u oblasti matematičkih nauka i nalazi se između 401 i 500 mesta na Šangajskoj listi, dok se 6 profesora sa Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu nalazi na Stanfordovoj listi najuticajnijih svetskih istraživača za 2023. godinu.

Na Fakultetu se trenutno realizuje više od 50 nacionalnih i međunarodnih projekata, i to iz osnovnih istraživanja, tehnološkog razvoja, integralnih i interdisciplinarnih istraživanja. Nastavnici i saradnici Fakulteta učestvuju na naučnim i stručnim konferencijama u zemlji i inostranstvu, a i sam Fakultet je organizator značajnih naučnih skupova. Ovom prilikom Fakultet je po treći put domaćin Savetovanju Srpskog hemijskog društva.

Pridružite nam se u što većem broju na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu kako bi popularizovali rad Društva, kao i hemiju i srodne discipline.

Scroll to Top