Клуб младих хемичара Србије

КМХС

Клуб младих хемичара Србије основало је Српско хемијско друштво 2009. године са жељом да допринесе промоцији науке међу младим истраживачима.

Од тада су се јасно дефинисали циљеви Клуба:

Истицање успешних младих научника. Пружање информација о изузетним постигнућима у области хемије, хемијске технологије и других сродних наука.

Повезивање младих хемичара из академских институција са представницима из индустрије. Поред општег информисања о раду у индустрији, посебан нагласак је на унапређивању способности појединца кроз размену знања и искуства.

Конференција младих хемичара Србије. Организовање догађаја за младе истраживаче чији ће циљ бити размена научних сазнања. Помоћ младим научницима да прошире круг сарадника.

Међународна сарадња. Сакупљање корисних информација о раду сличних организација у свету. Индивидуална подршка у случају образовања у иностранству (праксе, наставак студија…). Мобилност студената.

Хемијско образовање. Подстицај и помоћ у свим видовима хемијског образовања у Србији. Популаризација хемијских наука и развој научног подмлатка.

Професионални и лични развој. Сваки члан Клуба добродошао је да подели своје идеје, замерке и предлоге, као и да се активно укључи у рад Клуба.

Scroll to Top