Пријатељи

Клуб младих хемичара Србије

Техничко-Металуршки факултет у Београду
Хемијски преглед
Хемијски факултет у Београду
Српска академија наука и уметности
Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине, Природно-математички факултет у Новом Саду
Технолошки факултет у Новом Саду
Природно-математички факултет у Нишу
Природно-математички факултет у Крагујевцу
Scroll to Top