Структура и људи

Клуб младих хемичара Србије

Управни одбор

Јелена Кесић, Мила Лазовић, Михајло Јакановски

Представница у Европској мрежи младих хемичара

(European Young Chemists’ Network – EYCN)

Јелена Кесић

Представник у Међународној мрежи млађих хемичара

(International Younger Chemists Network – IYCN)

Михајло Јакановски

Оснивачки одбор

Игор Опсеница, Филип Бихеловић, Иван Стамболић, Вук Филиповић, Јелена Радивојевић, Иван Стефановић, Миклош Тот, Душан Маленов

Претходни састави Управног одбора

  1. Управни одбор: Јелена Радивојевић, Јована Милић, Игор Опсеница, Вук Филиповић, Иван Стамболић
  2. Управни одбор: Јелена Раковић, Мирослав Калањ, Арпад Кираљ, Вук Филиповић, Живота Селаковић
  3. Управни одбор: Јелена Радивојевић, Вук Филиповић, Живота Селаковић
Scroll to Top