Лого Клуба

Клуб младих хемичара Србије

Лого Клуба младих хемичара Србије састоји се из три симбола.

Тетраедар – распоред атома у молекулу метана на слици приказује један од најважнијих концепта у хемији – концепт тетравалентности угљеника. Из приказане перспективе могу бити уочена три атома распоређена у облику слова Y, док четврти атом формира централни симбол. Ова геометријска формација такође указује на четири центра Клуба младих хемичара у Србији – Београд, Нови Сад, Ниш и Крагујевац.

Сунце – обухвата централни део логоа, а представљен је као саставни део тетраедарске формације. Сунце, поред симболизације рађања и новог почетка, представља алхемијски симбол за злато.

YCC представља скраћеницу енглеског превода назива Клуба младих хемичара (Young Chemists’ Club).

Клуб младих хемичара Србије
Када се преклопе, ова три симбола формирају контуру у облику слова Y (Young), сачињену од три CH везе тетраедарског метана, а око централног дела за алхемијски симбол сунца исписана су слова CC (Chemists’ Club). Наведена три симбола заједно на јединствен начин представљају основне идеје и циљеве Клуба младих хемичара Србије.

Scroll to Top