Активности

Клуб младих хемичара Србије

Друштвене мреже

Чланови Клуба младих хемичара Србије на друштвеним мрежама приказују обавештења која могу бити корисна за младе истраживаче:

Иновације у хемији и хемијској технологији,
Линкови и контакт адресе релевантних институција,
Оглашавање пракси за младе хемичаре, као и различитих могућности за волонтирање,
Информације о разним стипендијама у земљи и иностранству,
Информације о постојећим наградама за младе у Србији и предлагање кандидата (у сарадњи са Српским хемијским друштвом),
Послови за које могу конкурисати хемичари и технолози,
Образовање које је неопходно за одређена радна места; опис задужења на одређеним радним местима.…

European Young Chemists’ Network (EYCN)

Посредством Клуба, свим члановима се пружа могућност да се повежу са колегама у иностранству. Клуб младих хемичара Србије је члан Европске мреже младих хемичара (EYCN) од 2011. године, а Српско хемијско друштво је члан Европског хемијског друштва (EuChemS – European Chemical Society).

Soft-skills радионице

Једна од активности Клуба је и организовање радионица и трибина. Теме су разнолике: захтеви тржишта рада, упознавање младих са могућностима будућег запослења, развој вештина презентовања, савети приликом прављења постера, савети за добар CV итд. Циљ наших радионица је да помогнемо младим научницима који су на почетку својих каријера да се што боље и што брже професионално развију и постану самостални.

Научна редакција

Припрема чланака о интересантним и новим областима хемије за Хемијски преглед, часопис Српског хемијског друштва.

Конференције

Клуб од 2011. године једанпут годишње организује Конференцију младих хемичара Србије. Поред тога, пажњу поклањамо свим научним скуповима у Европи (и шире) којима су тема хемија и сродне науке, а посебно истичемо догађаје који су прилагођени и припремљени за младе хемичаре.

Scroll to Top