Историјат

Клуб младих хемичара Србије

Клуб младих хемичара Србије основало је Српско хемијско друштво у циљу промовисања науке међу младим истраживачима. Клуб отвара могућност сарадње и међусобног повезивања са сличним друштвима у свету. Такође, Клуб охрабрује младе хемичаре да размењују знање и искуство, да промовишу свој рад и достигнућа из области хемије и сродних наука, и да се на тај начин професионално и лично развијају.

Scroll to Top