Контакт

Клуб младих хемичара Србије

Српско хемијско друштво
Карнегијева 4, 11120 Београд, Србија
Са назнаком „За Клуб младих хемичара”
Телефон: +381 11 3370467
Е-mail: kmhem.net@gmail.com

@Hemičari
Klub mladih hemičara Srbije
Klub Mladih Hemičara Srbije – Serbian Young Chemists’ Club
Klub Mladih Hemičara Srbije @klubmladihhemicarasrbijeList item
Scroll to Top