Секција за хемију и технологију макромолекула

Година оснивања: 1972.
Председник: Др Бранко Дуњић, Центар за чистију производњу Србије
Секретар: Др Марија Николић, Технолошко-металуршки факултет, Универзитет у Београду

Секција за хемију и технологију макромолекула основана је 1972. године да би информисала јавност о актуелним научним и стручним збивањима из области полимера и полимерних материјала, и да би омогућила размену знања и искуства у овој области. Чланови Секције су истраживачи из научноистраживачких организација у Србији, као и из иностранства.

Главне активности Секције су организација научних и стручних предавања, као и афирмација науке о полимерима. У почецима свог рада у циљу размене мишљења и афирмације науке о полимерима, Секција је организовала како научне скупове, тако и летње школе из области науке о полимерима: 3. Југословенски симпозијум о хемији и технологији макромолекула у Београду 1973. године, 6. Југословенски симпозијум о хемији и технологији макромолекула у Новом Саду 1979. године, 10. Југословенски симпозијум о хемији и технологији макромолекула у Врњачкој бањи 1989. године, 12. Југословенски симпозијум о хемији и технологији макромолекула у Херцег Новом 1996. године, 13. Југословенски симпозијум о хемији и технологији макромолекула на Златибору 2001. године, Научни скуп поводом 65. рођендана проф. Јована Величковића, Летњу школу о реологији полимера у Дубровнику 1979. године, Летњу школу о полимерним превлакама у Дубровнику 1985. године, Летњу школу о преради полимерних материјала у Дубровнику 1990. године и семинаре: Испитивање топлотних својстава полимерних материјала у Београду 1985. године, Хемија и технологија макромолекула и Одређивање моларне масе и расподеле моларних маса макромолекула у Београду 1992. године. Последњи самостални скуп, 14. симпозијум о хемији и технологији макромолекула, који је био посвећен обележавању 70-тог рођендана проф. Слободана Јовановића, одржан је у Вршцу 2006. године, након чега Секција свој рад на организацији научних скупова наставља у оквиру годишњих симпозијума Српског хемијског друштва.

Секција је на предавањима, скуповима и летњим школама у својој организацији угостила многе научнике, како домаће, тако и из иностранства. Међу њима су били и добитници Нобелове награде P.J. Flory и K. Ziegler, као и светски реномирани научници из области основних и примењених истраживања у области хемије полимера: J. D. Ferry, R. W. Lenz, W. Shnabel, K. Dušek, A. Ya Malkin, G. W. Schulz и многи други.

Председник Секције је и члан Председништва Европске федерације за полимере (European Polymer Federation) у којој је СХД придружени члан.

Извештај о раду за 2022. годину
Scroll to Top