2023.

Medalja

za trajan i izvanredan doprinos nauci

Dr Dušanka Milojković-Opsenica

Medalja

za pregalaštvo i uspeh u nauci

Dr Danijel Milinčić

Medalja

za izvanredne rezultate u nastavi

Milan R. Nikolić

Izbor za zaslužnog člana društva

Dr Tanja Ćirković Veličković
u znak priznanja i zahvalnosti za izuzetan doprinos radu i razvoju Društva

Zahvalnice

su dodeljene

Prirodno-matematičkom fakultetu
Univerziteta u Nišu
kao znak priznanja za organizaciju Republičkog takmičenja iz hemije za učenike osnovnih škola u 2023. godini

Prirodno-matematičkom fakultetu
Univerziteta u Novom Sadu
kao znak priznanja za organizaciju Republičkog takmičenja iz hemije za učenike srednjih škola i 59. Savetovanja SHD u 2023. godini

Hemijskom fakultetu
Univerziteta u Beogradu
kao znak priznanja za organizaciju XXII EuroFoodChem kongresa

Kompaniji NIS a.d. Novi Sad
kao znak priznanja za podršku u organizaciji olimpijada iz hemije u 2023. godini

Firmi ANALYSIS d.o.o.
kao znak priznanja za podršku svim konferencijama u organizaciji Društva u 2023. godini

Firmi Optika-satovi Braća Mirčić
kao znak priznanja za dugogodišnju podršku radu Društva

Dr Aleksandru Dekanskom
Dr Lynne Katsikas
Dr Radi Baošić
Dr Dragici Trivić
Dr Sanji Panić

kao znak priznanja za dugogodišnji doprinos radu Društva

Dobitnici godišnje nagrade Srpskog hemijskog društva

za najbolje studente u 2023. godini

Despotovski Teodora, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad
Radić Marko
, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad
Ćato Teodora
, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad
Janković Mina
, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad
Toković Iva
, Tehnološki fakultet, Novi Sad
Berbić Damir
, Hemijski fakultet, Beograd
Kovačević Andrej
, Hemijski fakultet, Beograd
Vesković Jelena
, Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd

Dobitnici specijalnog priznanja Srpskog hemijskog društva

za najbolje studente u 2023. godini

Katarina Cekić
Tijana Janaćković
Stefana Milosavljević

sa Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Nišu

Jelena Živanović
Ina Kanjevac

sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Nišu

Sara Brunet
Hristina Radović
Marija Kovač
Sanja Ludoški
Jelena Popović
Jelena Kovač
Stefanija Okiljević
Jelena Vukosavljević
Tijana Peči
Strahinja Kovač
Bogdan Pješivac

sa Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu

Mihajlo Ćirić
David Nedeljković
Gabrijela Pacal
Teodora Madžgalj
Jovana Simeunović
Ema Gardić
Vukašin Mitrović
Slavica Mitrović
Andrija Vukov
Gorana Ilić
Aleksa Alargić
Nađa Živanović
Marija Kuč
Lea Plavšin
Nada Stanojev
Sergej Cvijić

sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu

Darko Kostić
Marko Slijepčević
Maša Čolaković
Marija Stefanović
Maša Bićanin
Damjan Čubraković
Maja Ostojić
Vladana Sušić
Vanja Vujasinović
Natalija Petronijević
Marina Pismestrović
Nenad Drulović

sa Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Katarina Rondović
Stefana Dejković
Ana Atanasković

sa Fakulteta za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu

Jelena Stanisavljević
Jelena Ivković
Anđela Bucalo
Nevena Jaćimović
Jana Baščarević
Nera Davidović
Jasna Đurović
Nina Miladinović
Aleksa Galić
Sara Radović

sa Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Pohvalnice

Srpskog hemijskog društva za uspeh na 55. međunarodnoj hemijskoj olimpijadi 2023. godine, Švajcarska

Za osvojenu Srebrnu medalju
Uroš Poleksić
Za osvojenu Bronzanu medalju
Dunja Vuković
Janko Popović
Za osvojenu Pohvalnicu
Dušan Đurđević

Scroll to Top