2019.

Medalja

za trajan i izvanredan doprinos nauci

Dr Slobodan Petrović

Medalja

za pregalaštvo i uspeh u nauci

Dr Uroš Gašić

Medalja

za izvanredne rezultate u nastavi

Dr Rada Baošić

Izbor za zaslužnog člana Društva

Dr Janoš Čanadi
Dr Miloš Milčić
i
Dr Dragana Milić
u znak priznanja i zahvalnosti za značajan doprinos radu Društva

Zahvalnice

su dodeljene

Kompaniji NIS a.d. Novi Sad
za podršku organizaciji takmičenja i konferencija u 2019. godini

Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu
za organizaciju Republičkog takmičenja iz hemije za učenike srednjih škola u 2019. godini

Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu
za organizaciju Republičkog takmičenja iz hemije za učenike osnovnih škola u 2019. godini

Dr Sofiji Sovilj
Dr Vlatki Vajs
Dr Mirjani Vojinović-Miloradov
Dr Teodoru Astu
Dr Živoradu Čekoviću
Dr Miroslavu Gašiću
Dr Ratku Jankovu
i
Dr Jovanu Jovanoviću
kao znak priznanja za dugogodišnji doprinos u radu Društva

Dr Nataliji Polović
Dr Milanu Nikoliću
i
Dr Veselinu Maslaku
kao znak priznanja za doprinos realizaciji Republičkog takmičenja iz hemije za učenike osnovnih škola

Aleksandri Margetić
Dr Đenđi Vaštag
i
Vidaku Raičeviću
kao znak priznanja za doprinos realizaciji Republičkog takmičenja iz hemije za učenike srednjih škola

Klubu mladih hemičara Srbije
kao znak priznanja za deset godina uspešnog rada u Društvu

Dobitnici godišnje nagrade Srpskog hemijskog društva

za najbolje studente u 2019. godini

David Koprivica, Fakultet za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu
Ivana Petrović, Fakultet za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu
Tamara Miličić, Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu
Aleksa Milosavljević, Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu
Tijana Daničić, Tehnološki fakultet Univerziteta u Novom Sadu
Ivana Petrović, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Dobitnici specijalnog priznanja Srpskog hemijskog društva

za najbolje studente u 2019. godini su

Nevena Srejić
Marina Uđilanović
Jovica Branković

sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu

Mila Milenković
sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Prištini

Pavle Stojković
Nevena Srejić
Tijana Ćurić
Ignjat Despotović
Danijela Kretić
Luka Martinov

sa Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Jelena Gagić
Suzana Juhas
Nikolina Todorović
Nada Bašić
Kristina Slavnić
Marijana Tošić
Nina Banduka
Marina Crnković
Milica Aleksić
Bojan Kopilović
Jelena Bjekić
Aleksandra Šoškić
Nikolet Baganj

sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu

Nikola Antonijević
Aleksandra Milojković
Đurđica Kulušić

sa Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu

Mina Blagojević
Marko Deak
Višnja Kosić
Marina Vasić
Đorđe Simović
Konstatin Preradović
Katarina Asanović
Maja Milošević

sa Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Dragana Sretenović
sa Fakulteta za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu

Pohvalnice

Srpskog hemijskog društva za uspeh na 51. međunarodnoj hemijskoj olimpijadi 2019. godine, Pariz, Francuska

Za osvojenu Srebrnu medalju
Igor Topalović

Za osvojenu Bronzanu medalju
Mihajlo Milošević
Mihajlo Marković

Za Pohvalnicu
Aleksandra Ljubenović

Scroll to Top