Wednesday 8 February 2023

АПРИЛСКИ ДАНИ О НАСТАВИ ХЕМИЈЕ

су дводневни скупови стручног усавршавања наставнике хемије, које Српско хемијско друштво организује сваког априла. Циљ скупова је Унапређивање компетенција наставника хемије за примену нових контекста у планирању и реализацији наставе и учења садржаја хемије, праћењу и вредновању ученичких постигнућа, усклађено с новим образовним стандардима.

Намењени је следећим циљним групама:

  • Наставник предметне наставе - основна школа
  • Наставник предметне наставе - гимназија
  • Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
  • Наставник стручних предмета - средња стручна школа
  • Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
  • Наставник изборних и факултативних предмета

Информације о следећем скупу биће објављене овде.


Преглед претходних скупова:

Априлски дани 2022

Априлски дани 2019

Априлски дани 2018

Априлски дани 2017

Априлски дани 2016

Априлски дани 2015 - фото албум

Априлски дани 2014 - фото албум

Вести : : News