Српско хемијско друштво (СХД) је покренуло иницијативу за реформу наставе хемије у доуниверзитетском образовању, реформу која би била на корист ученика, али и појединаца и целог друштва.

125SHD godinaФонд часова хемије у средњим школама се континуално смањује, нарочито у средњим стручним школама и на друштвеним смеровима у гимназијама. Такође се смањује број стручних предмета базираних на хемији, које могу да предају хемичари. Као општеобразовни предмет Хемија ученицима треба да пружи знања потребна за свакодневни живот у савременом свету, у којем су окружени хемијским производима. Такође представља основу за стручне предмете и омогућава ученицима наставак школовања. Сходно томе, ученици након завршавања средње стручне школе по плановима и програмима са смањеним фондом часова хемије имају знања из хемије недовољна за компетентно бављење струком, док ученици гимназија имају недовољно познавање хемије за студије на којима се изучава хемија.

У оквиру и на иницијативу СХД је формирана Радна група за реформу наставе хемије. Радну групу чине наставници у основним и средњим школама и на факултетима. Тимови у оквиру Радне групе анализирају планове и програме и предлажу њихове измене. Обједињене анализе и предлоге руководство СХД доставиће на разматрање Националном просветном савету (НПС), чиме ће се покренути иницијатива за реформу наставе хемије у доуниверзитетском образовању.

Позивамо заинтересоване колеге да се укључе у ову активност СХД, те да се сви заједно, у оквиру свог стручног друштва, упустимо у борбу за статус предмета Хемија у школама, али и за статус хемије генерално!

Осим што смо свесни потребе за тим, такође имамо и моралну обавезу, с обзиром на то да Друштво ове године обележава 125. годишњицу од оснивања, а да је један од основних задатака СХД управо промовисање хемије.

Као потврду тога наводимо речи проф. Симе Лозанића, једног од оснивача СХД:

Знање хемијско нужно је сваком човеку јер свакога тренутка у животу нашем
на хемијске појаве наилазимо, па ће нам без знања хемијског остати мистериозне; 
и сам живот наш друго није до продукт неких физичких и хемијских појава, 
па и тога ради, да бисмо свеснији били свога живота, нужно нам је знање хемијско.

 

Сузана Јовановић-Шанта,
потпредседник СХД и координатор Радне групе за реформу наставе хемије

Погледајте како медији прате иницијативу Друштва:

NOVOSTI, 29. 8. 2022. 
https://www.novosti.rs/c/obrazovanje/vesti/1149218/srpsko-hemijsko-drustvo-reformisati-nastvu-hemije

Jutarnji program RTS, 5. 9. 2022. 
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=AX2Cnvnu57s&feature=share

Blic, 17. 10. 2022. 
https://www.blic.rs/vesti/drustvo/u-osnovnim-i-srednjim-skolama-pokrenuta-inicijativa-za-reformu-nastave-hemije/4xshtmz

Jutarnji program RTV, 25.10. 2022. 
http://streaming.ninamedia.rs/uploads/dtmp4.php?src=/2022/10/25/FE437BD1-80BA-437E-B189-F729461E4303

K1, 31. 10. 2022, Prof. dr Dragica Trivić: Zašto je hemija važna? 
https://www.youtube.com/watch?v=EuJe0QEBPyg

ВИШЕ ЧАСОВА ХЕМИЈЕ: Иницијатива Српског хемијског друштва, Новости, 27. 10. 2022.
https://www.novosti.rs/c/obrazovanje/vesti/1167145/vise-casova-hemije-inicijativa-srpskog-hemijskog-drustva

Hemija polako nestaje iz škola, hemičari reagovali - Potrebna reforma nastave hemije, Nova ekonomija, 27. 10. 2022.

Borba za opstanak predmeta Hemija u douniverzitetskom obrazovanju Srbije , Energija Balkana, 28. 10. 2022.
https://energijabalkana.net/borba-za-opstanak-predmeta-hemija-u-douniverzitetskom-obrazovanju-srbije/

Borba za opstanak hemije u douniverzitetskom obrazovanju, ATA Stars Redakcija, 28. 10. 2022.
https://www.atastars.rs/vesti-ostalo/u-trendu/326249-borba-za-opstanak-hemije-u-douniverzitetskom-obrazovanju/

Jutarnji program RTS, Prof. dr Dušan Sladić, predsednik SHD, 2. 11. 2022., 
http://streaming.ninamedia.rs/uploads/dtmp4.php?src=/2022/11/02/36141364-632A-4751-A00F-ECE78C6C3324

KCN Matine - Prof. dr Goran Roglić, dekan Hemijskog Fakulteta Univerziteta u Beogradu, 5. 11. 2022.
https://www.youtube.com/watch?v=pO5HwEgJF3o

Mozaik, RTV Kragujevac, Prof. dr Jovana Bogojesk, 23 .11. 2022. 
https://www.youtube.com/watch?v=66aKAGzqK74&ab_channel=RTVKragujevac

Korak ka nauci Radio Beograd 1, Prof. dr Dragica Trivić, Prof. dr Suzana Jovanović-Šanta, Prof. Vesna M. Mitrović, 25.11.2022.
https://www.rts.rs/page/radio/sr/story/23/radio-beograd-1/5030477/korak-ka-nauci.html

Paleta (rumunski) RTV, Renata Besu Petrović i Suzana Jovanović-Šanta, 25.11.2022
https://media.rtv.rs/sr_ci/paleta-rumunski/78771